10 zł podwyżki nie dla wszystkich [dyżur eksperta]

Czytaj dalej
Fot. Jolanta Zielazna
Jolanta Zielazna

10 zł podwyżki nie dla wszystkich [dyżur eksperta]

Jolanta Zielazna

Nie wszyscy dostaną gwarantowane 10 zł podwyżki emerytury czy renty. To wielki zawód dla tych, którzy otrzymują najniższe świadczenia.

Na pytania Czytelników, dotyczące marcowej waloryzacji emerytur i rent odpowiadała Maria Piotrowska, pracownik samodzielnego referatu koordynacji usług świadczeń emerytalno-rentowych w oddziale ZUS w Bydgoszczy.

1. Mam rentę III grupy, jestem częściowo niezdolna do pracy. Dostaje 603 zł na rękę. Jaką dostanę waloryzację?
Renta będzie podwyższona do 750 zł brutto, bo tyle od 1 marca wyniesie minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

2. Mąż ma rentę III grupy w wysokości brutto 888,62 zł. Ile dostanie podwyżki?
Waloryzacja wygląda tak: kwota brutto mnożona jest przez wskaźnik waloryzacji 100,44 proc. Jeśli kwota podwyżki jest niższa niż 7,50 zł, to dostaje gwarantowane 7,50 zł.

3. Ile po podwyżce będzie wynosiła renta socjalna?
Renta socjalna od 1 marca wyniesie 840 zł brutto. Jest to 84 proc. najniższej emerytury. Ponieważ najniższa emerytura wzrośnie do 1000 zł, 84 proc. daje 840 zł.

4. Jaki konkretnie wpływ na zdrowie ma smog?
To już pytanie, na które może szczegółowo odpowiedzieć lekarz. Ale powszechnie wiadomo, że pyły zawieszone i znajdując się w nich substancje są szkodliwe. Wnikają przez górne drogi oddechowe i mogą powodować podrażnienia, alergie, nawet raka krtani i płuc.

5. Jaką dostanie podwyżkę osoba, która otrzymuje minimalną emeryturę?
Jeśli emerytura na 28 lutego br. wynosi 882,56 zł brutto i emeryt ma wymagany staż pracy, czyli 25 lat mężczyzna, a kobieta 20-22 lata składkowe i nieskładkowe (w zależności, kiedy ukończyła wiek emerytalny), to ma zagwarantowaną podwyżkę do 1000 zł.
Jeśli natomiast ma emeryturę 882,56 zł, ale nie ma wymaganego minimalnego stażu pracy, to ma zagwarantowaną kwotę waloryzacji 10 zł.

6. Mam 1005 zł emerytury na rękę, brutto ponad 1200 zł. Ile dostanę podwyżki?
Dostanie pani 10 zł podwyżki.

7. Ile od 1 marca wyniesie ryczałt energetyczny?
Ryczałt energetyczny się nie zmienia, wynosi 166,05 zł.

8. Jestem emerytem, mam 76 lat i wraz z opiekuńczym dostaję 1152 zł. Ile dostanę podwyżki, bo przepracowałem więcej niż 25 lat?
Z tego co pan mówi widzę, że po odjęciu kwoty zasiłku, emerytura wynosi więcej niż minimalna. Dostanie więc pan 10 zł waloryzacji, a jeśli po tej podwyżce emerytura będzie niższa niż 1000 zł, dostanie pan podwyżkę do 1000 zł, ponieważ ma pan wymagany minimalny staż.
Natomiast dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 209,59 zł.

9. Jaka będzie w tym roku waloryzacja? Czytałam, że niecały 1 proc. To prawda?
Tak, wskaźnik wynosi 100,44 proc. Czyli nawet nie pół procenta. Ale emeryci, którzy 28 lutego pobierają emeryturę w kwocie równej lub wyższej od 882,56 zł, mają zagwarantowane 10 zł podwyżki. Jeśli jeszcze mają udokumentowany minimalny staż pracy, mają zagwarantowaną kwotę minimalnej emerytury 1000 zł brutto.

10. Jestem na emeryturze z urzędu, to znaczy ZUS mi ją przyznał po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Mam najniższą emeryturę. Nie mam minimalnego stażu pracy. Czy będę miała ją podwyższoną do 1000 zł?
Nie, w tej sytuacji jest zagwarantowane 10 zł podwyżki.

11. Czy w marcu będą wypłacane jednorazowe dodatki prócz waloryzacji?
Nie. W tym roku jest tylko waloryzacja świadczeń.

12. Mąż ma ponad 880 zł renty brutto i całkowitą niezdolność do pracy, dostaje też dodatek pielęgnacyjny. Ile dostanie podwyżki?
Renta wzrośnie do 1000 zł, bo od 1 marca najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosić będzie 1000 zł.

13. Mam 65 lat, pobieram emeryturę z ZUS i KRUS. Choruję na nowotwór złośliwy. Czy jakiś dodatek będę mogła otrzymać?
Jeśli lekarz orzecznik uzna panią za niezdolną do samodzielnej egzystencji, może pani starać się o dodatek pielęgnacyjny.

14. Mam 1090 zł emerytury netto. Ile dostanę podwyżki?
Ma pani zagwarantowaną kwotę waloryzacji 10 zł.

15. Jestem inwalidą I grupy, dostaję dodatek pielęgnacyjny i mam rentę rodzinną po mamie. Dostaję 1770 zł brutto. Ile dostanę podwyżki?
Dostanie pan 10 zł waloryzacji. Dodatek pielęgnacyjny wzrasta z 208,67 zł do 209,59 zł.

16. Dostaję emeryturę 520 zł brutto, po 15 latach pracy. Czy dostanę 10 zł podwyżki od marca?
Nie, ponieważ na 28 lutego nie ma pani najniższej emerytury, czyli 882,56 zł. Wobec tego świadczenie wzrośnie tylko o wskaźnik waloryzacji, czyli 100,44 proc. Takich emerytur, jak pani nie obejmuje gwarantowana kwota waloryzacji 10 zł.

17. Dostaję 950 zł emerytury brutto. Mam uznane 19 lat stażu pracy. Czy moja emerytura będzie podwyższona do 1000 zł?
Niestety, nie, gdyż nie udokumentowała pani minimalnego wymaganego stażu. Natomiast ponieważ pani emerytura na 28 lutego wynosi więcej niż obowiązująca najniższa, dostanie pani gwarantowaną kwotę waloryzacji 10 zł.

18. Mam emeryturę netto 772 zł. Brutto to jest ponad 800 zł. Na ile podwyżki mogę liczyć? Na emeryturę przeszłam w 2014 roku, mam 25 lat pracy.
Ważne jest, jaką ma pani emeryturę brutto. Jeśli jest to 882,56 zł lub więcej, to ma pani zagwarantowane 10 zł. A ponieważ mówi pani, że ma staż 25 lat, to dostanie pani podwyżkę do 1000 zł brutto, bo tyle od 1 marca wynosić będzie minimalna emerytura.

19. Jestem rencistą z tytułu wypadku przy pracy. Czy będę miał prawo do emerytury i połowy renty?
Jeśli jest to renta wypadkowa, ma pan prawo do zbiegu świadczeń, czyli emerytury i renty. Dostanie pan 100 proc. wyższego świadczenia i połowę drugiego.

20. Urodziłem się w 1952 r., 65 lat kończę w lipcu. Od października będę mógł przejść na emeryturę?
Tak, od października. Wniosek może pan złożyć nie wcześniej niż we wrześniu. Jeśli nie ma pan ustalonego kapitału początkowego, to proszę wcześniej złożyć dokumenty i wniosek o jego wyliczenie.

21. 65 lat kończę 3 kwietnia, a ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny wchodzi w życie od października. Jestem na rencie i mógłbym wtedy przejść na emeryturę. Chodzą jednak słuchy, że mnie te przepisy nie obejmą. To prawda?
Nic mi o tym nie wiadomo. W październiku będzie mógł pan przejść na emeryturę.

22. Kto nie otrzyma podwyżki minimum 10 zł?
Minimum 10 zł podwyżki nie otrzyma osoba, która na dzień 28 lutego 2017 pobierała emeryturę w kwocie niższej niż 882,56 zł czyli minimalnej gwarantowanej wysokości. Jej świadczenie zostanie podwyższone tylko wskaźnikiem 100,44 proc.
Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - wzrosną o 7,50 zł
Emerytury częściowe wzrosną o 5 zł, bo stanowią 50 proc. emerytury.

Ważne dla emerytów i rencistów

Od 1 marca zmieniają się kwoty przychodów, jakie może osiągnąć pracujący emeryt lub rencista.
Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń wynosi:
70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 2 953, 30 zł
130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 5 484,60 zł
Osiągnięcie przychodu nie przekraczającego 2 953,30 zł nie powoduje zmniejszenia emerytur i rent.
Przychód przekraczający 5 484,60 zł powoduje zawieszenie wypłaty emerytury lub renty.

Od 1 marca obowiązywać będą nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia pobieranego świadczenia.
Jeśli przychód osiągany przez emeryta czy rencistę przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która od 1 marca wyniesie:

Ograniczenia w osiąganiu przychodu nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli ustawowy, przewidziany dla nich wiek emerytalny.

Jolanta Zielazna

Emerytury, renty, problemy osób z niepełnosprawnościami - to moja zawodowa codzienność od wielu, wielu lat. Ale pokazuję też ciekawych, aktywnych seniorów, od których niejeden młody może uczyć się, jak zachować pogodę ducha. Interesuje mnie historia Bydgoszczy i okolic, szczególnie okres 20-lecia międzywojennego. Losy niektórych jej mieszkańców bywają niesamowite. Trafiają mi się czasami takie perełki.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.