MM

11 czerwca 2019 godz. 11:00

MM

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński (tel. 42 682 30 77) ogłasza, że: dnia 11-06-2019r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do:

Piotr Pietruszkiewicz położonej: 93-150 Łódź, Odyńca Antoniego Edwarda 3/5/6, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LD1M/00185518/8]. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,6 m2. składający się z 2 izb. Lokal położony jest na parterze trzykondygnacyjnego budynku wybudowanego przed 1939r. budynek posiada dostęp do instalacji wod-kan, elektrycznej oraz telefonicznej. Brak instalacji gazowej.

Szczegóły dotyczące lokalu znajdują się w operacie szacunkowym stanowiącym załącznik do akt postępowania Km 1347/16. Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 300,00 zł. w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.