MM

19 lipca 2019

MM

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marcin Kurzyk (tel. 42 632-64-42) ogłasza, że w dniu 19 LIPCA 2019 r. o godz. 10:20 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna 90-441 Łódź al. Kościuszki Tadeusza 107/109 w Sali nr B (wejście do budynku Sądu od strony ul. Wólczańskiej 138)

odbędzie się pierwsza licytacja

należącego do dłużnika:
Marta Pietrzak lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Łodzi przy ul. Syrenki 20,

dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1M/00245719/6.

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 50,10 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z toaletą i przedpokoju.
Mieszkanie na parterze budynku z balkonem z którego urządzono zejście na teren zielony. Lokal wyposażony we wszystkie media.

Suma oszacowania wynosi 178 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 175,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowani, tj. 17 890,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 86 1050 1461 1000 0022 7467 0591 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika lub w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Łódź, al. Kościuszki 107/109) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.