mm

19 lipca 2019

mm

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga Kancelaria Komornicza w Rawie Maz. ul.Armii Krajowej 2 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 19 lipca 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B odbędą się licytacje nieruchomości:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga Kancelaria Komornicza w Rawie Maz. ul.Armii Krajowej 2 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 19 lipca 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B odbędą się licytacje nieruchomości:

O GODZINIE 12:00 PIERWSZA LICYTACJA (Km 1260/15)

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości rolnej oraz odrębnego od gruntu prawa własności budynków i innych urzadzeń składających się zgodnie z ewidencją gruntów z działek nr 23, 24, 30, 26/9, 32/5, 32/9 i 32/3 (z budynkiem hydroforni) o łącznym obszarze 2,1206 ha (stan ewidencyjny odbiega od stanu ujawnionego w księdzie wieczystej tak co do numeracji działek, jak i co do powierzchni) położonych w obrębie Zakład Doświadczalny Rossocha w gminie Rawa Mazowiecka. Dla nieruchomosci prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1R/00022344/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 109.580,00 zł.

Rękojmia wynosi 10.958,00 zł.

Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 82.185,00 zł.-

O GODZINIE 12:40 PIERWSZA LICYTACJA (Km 64/17)

nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Konopnica gm. Rawa Mazowiecka w obszarze przeznaczonym zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowo - usługowej jednorodzinnej (ozn. symbolem: 16.49.MNp), składającej się z działek gruntu 539/4 o powierzchni 1.289 m2, 539/5 o powierzchni 1.370 m2, 539/6 o powierzchni 1.451 m2, 539/7 o powierzchni 1.531 m2, 539/8 o powierzchni 1.514 m2 i 539/9 o powierzchni 1.498 m2, z

dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej oraz dostępem do infrastruktury w postaci energii elektrycznej, wodociągu i sieci telekomunikacyjnej, Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00031735/5

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 376.000,00 zł.

Rękojmia wynosi 37.600,00 zł.

Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 282.000,00 zł.-

O GODZINIE 13:20 PIERWSZA LICYTACJA (Km 451/17)

nieruchomości rolnej - działki nr 85/1, połozonej w Chodnowie gm. Biała Rawska, w kszałcie silnie wydłużonego prostokąta, nieogrodzonej, z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej kruszywem, z dostepnościa energii elektrycznej, o powierzchni 1,0219 ha, stanowiącej sad jabłoniowy prowadzony przy podporach na ruszcie, z nawodnieniem. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1R/00045052/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 90.000,00 zł.

Rękojmia wynosi 9.000,00 zł.

Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 67.500,00 zł.-

******************************

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG

Nieruchomości można oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operaty szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika.

W przypadku, gdy licytacji podlega nieruchomość rolna, w licytacji nie może uczestniczyć osoba nie spełniająca wymogów uprawniających do nabycia nieruchomości rolnej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 2a, art. 6 i art. 7 w/w Ustawy) - chyba że inaczej zaznaczono w obwieszczeniu. Przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do nabycia nieruchomości rolnej jest obowiązkiem licytanta.

mm

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.