MM

28 czerwca 2019

MM

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marcin Kurzyk (tel. 42 632-64-42) ogłasza, że w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10.40 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mającego siedzibę przy al. Kościuszki Tadeusza 107/109 w Sali nr B (wejście do budynku Sądu od strony ul. Wólczańskiej 138) odbędzie się pierwsza licytacja

należącego do dłużnika:
Pawła Stróżyczka lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 176

dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1M/00152992/4.

Lokal mieszkalny nr 29 o pow. użytkowej 28,03 m2 położony jest na 1 piętrze i składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z toaletą i przedpokoju. Lokal do generalnego remontu, wyposażony we wszystkie media.

Suma oszacowania wynosi 101 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowani, tj. 10 100,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 86 1050 1461 1000 0022 7467 0591 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika (Łódź, ul. Zelwerowicza 6) lub w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Łódź, al. Kościuszki 107/109) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.