3 sektor zaraz po władzy i biznesie

Czytaj dalej
Akcja Specjalna - 1% podatku

3 sektor zaraz po władzy i biznesie

Akcja Specjalna - 1% podatku

Są ludzie, którzy zamiast wszystko wokół krytykować i tylko narzekać, że jest źle, a można by coś zrobić, aby było lepiej – słowa zamieniają w czyny. Nie czekają na rząd czy władze lokalne - stawiają sobie określony cel - szukają ludzi, którym jest on równie bliski - i wspólnie zakładają fundację, stowarzyszenie.

Tak zazwyczaj powstają organizacje pozarządowe czyli NGO (od angielskiej nazwy non-government organization). NGO działają na rzecz wybranej sprawy (interesu lokalnego czy określonej grupy) a nie dla osiągnięcia zysku. Pieniądze są im potrzebne, aby realizować obrany cel, który sprawił, że dana fundacja czy organizacja w ogóle powstała. Pole zainteresowań tzw. trzeciego sektora jest rozległe włączenie w życie społeczne osób lub grup zagrożonych marginalizacją, np. długotrwale bezrobotnych czy niepełnosprawnych, starszych, podnoszenie standardu życia grup o niskim statusie ekonomicznym lub społecznym, wsparcie w odzyskaniu zdrowia poprzez zdobycie środków na nierefundowane leki, czy operacje, zakup sprzętu dla placówek medycznych, pomoc dla zwierząt, itd.

A dlaczego mówi się „3 sektor” ? NGO zajmują bowiem jakby trzecie miejsce po sektorze publicznym (władze, administracja publiczna) i rynkowym (przedsiębiorcy).

Ile organizacji jest w rejestrach

Jak wynika z raportu zamieszczonego w portalu organizacji pozarządowych w Polsce w grudniu 2018 roku było zarejestrowanych w Polsce około 26 tysięcy fundacji i 117 tysięcy stowarzyszeń - łącznie daje to 143 tys. organizacji społecznych. Najwięcej - na Mazowszu - 23 tysiące, ponad połowa w samej Warszawie. Po ponad 10 tysięcy organizacji zarejestrowanych jest w Wielkopolsce, Małopolsce, na Śląsku oraz na Dolnym Śląsku. Zdecydowanie najmniej jest ich w województwie opolskim, lubuskim, podlaskim i świętokrzyskim – po około 3-4 tysiące.

Chociaż w rejestrach można znaleźć 143 tysięcy organizacji, to nie oznacza, że wszystkie są aktywne. Stowarzyszenie Klon/Jawor na podstawie wyników badań „Kondycja sektora organizacji pozarządowych” szacuje, że około 70 procent będących w rejestrze organizacji rzeczywiście prowadzi swoją działalność. Pozostałe ją zawiesiły bądź zakończyły, ale nie wyrejestrowały się z rejestrów. Oznacza to, że w Polsce aktywnie działa około 100 tysięcy stowarzyszeń i fundacji. Ale tylko 9108 organizacji pozarządowych może być dofinansowana 1% naszego podatku.

Aby było to możliwe organizacja musi uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP) i znaleźć się w wykazie uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.

Wykaz ten prowadzi Narodowy Instytut Wolności (NIW). Jest on na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp

Spis aktualizowany jest raz w miesiącu na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości. WIN usuwa z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisywane są organizację, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.

Wystarczy sprawdzić

Przypomnijmy, każda organizacja pożytku publicznego musi zamieszczać sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.

Jeśli chcemy wesprzeć swoim 1% podatku jakąś organizację i mieć pewność, że będą to dobrze wydane pieniądze, to nic prostszego - wystarczy zajrzeć do sprawozdania rocznego wybranej OPP.

Nie zmarnujmy szansy na pomaganie.

Ena

Chcesz zamieścić artykuł o swojej Organizacji na gazetawroclawska.pl?
Skontaktuj się z Nami:

Email: [email protected]

Akcja Specjalna - 1% podatku

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.