MM

3 września 2019 r. godz. 10:00

MM

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marta Kopias (tel. 42 213 52 50, 500 802 931)
ogłasza, że: dnia 03-09-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego
siedzibę przy Partyzancka 105/127 w sali nr VI, odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 w nieruchomości należącej do: Katarzyna Dębińska
stanowiącej :działka zabudowana nr 222, udział 1/2 w nieruchomości
położonej: 95-200 Pabianice, Pasterska 24, Petrykozy,
dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1P/00012380/1 .

Suma oszacowania udziału wynosi 91 535,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi 61 023,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 9 153,50zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 22 10203352 0000 1202 0223
9127 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Komornik Sądowy
Marta Kopias

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.