MM

6 września 2019 godz. 10:00

MM

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Bartosz Podyma (tel. 438432061) ogłasza, że:

dnia 06-09-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy Pl.
Jagielloński 1,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

- działka nr 205/15 o pow.0,1971 ha zlokalizowana przy asfaltowej drodze dojazdowej w otoczeniu
terenów zabudowy mieszkaniowej, letniskowej oraz terenów rolnych, w odległości ok. 500m od rzeki
Warty. Działka ogrodzona z 3 stron siatką stalową. Brak wydzielonego wjazdu na działkę. Działka
zalesiona drzewostanem sosnowym i brzozowym w wieku 30-40 lat. Zwarcie luźne.

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości około 19-20 metrów. Istnieje możliwość zabudowy
działki budynkami związanymi z gospodarką leśną.
położonej: 98-345 Wierzchlas, Krzeczów,

dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW SR1W/00043554/8

Suma oszacowania wynosi 54.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
40.800,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, tj. 5.400,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik Sądowy
Bartosz Podyma

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.