MM

8 października 2019 godz:13:00

MM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LD1G/00054697/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II

w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08 PAŹDZIERNIKA 2019r. o godz.13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja należącego do Michała Drozd lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego:

Leśmierz 16/13,gmina Ozorków,

dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00054697/3

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o numerze 13 usytuowany na piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego numerem adresowym 16 w miejscowości Leśmierz.

Jest to lokal jednopoziomowy. Powierzchnia użytkowa lokalu: 29,68 m2 . W lokalu rozprowadzona jest instalacja wod-kan, elektryczna, oświetleniowa, c.o. z lokalnej kotłowni, ciepła woda. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni i łazienki. Drzwi wejściowe do lokalu płycinowe obite drewnem. Stolarka okien drewniana. Podłogi z desek drewnianych.

Suma oszacowania wynosi 49 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 900,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 920,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996

nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.