Agencja przyjęła wnioski. Sprawdzi je [rozmowa]

Czytaj dalej
Fot. Wojciech Wojtkielewicz
Lucyna Talaśka-Klich

Agencja przyjęła wnioski. Sprawdzi je [rozmowa]

Lucyna Talaśka-Klich

Rozmowa "Gazety Pomorskiej" z Katarzyną Kaczmarek-Sławińską, dyr. Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja przyjęła wnioski. Sprawdzi je [rozmowa]
Lucyna Talaśka-Klich Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyr. Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Dziś upływa ostateczny termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2016 rok. Czy w Kujawsko -Pomorskiem było wielu spóźnialskich?
Do piątku ponad 600 wniosków zostało złożonych w terminie, w którym pomniejszano należne płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy. Wśród 64 154 złożonych wniosków opóźnienia stanowią ok. 0,9 proc.

- Termin wypłaty płatności bezpośrednich za miniony rok upłynął 30 czerwca. Rolnicy wiedzieli, że był problem z powstającym systemem informatycznym, ale niektórzy i tak się denerwowali, bo musieli dłużej niż w poprzednich latach czekać na pieniądze. Czy w kolejnym roku będzie mniej nerwowo?
Rok 2015 był pierwszym rokiem wdrażania nowych (22) schematów pomocowych w ramach płatności bezpośrednich. W Polsce realizację płatności bezpośrednich zakończono w terminie ustawowym tj. 30 czerwca, natomiast w innych krajach członkowskich skorzystano z możliwości wydłużenia terminu na dokonanie płatności do 15 października. W bieżącej kampanii nie będzie opóźnień z wdrażaniem systemu informatycznego, gdyż prace nad aktualizacją istniejącego systemu już są zaawansowane. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie procesu kontroli administracyjnej złożonych wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z kampanii 2016 r., co jest podstawą do kolejnego etapu jakim jest naliczenie płatności i wydanie decyzji. Tego istotnego elementu zabrakło w roku ubiegłym.

- Rolnicy z Kujaw i Pomorza, którzy wystąpili o pomoc dla młodych rolników i na modernizację gospodarstw czekają na wsparcie. Na jakim etapie jest weryfikacja tych wniosków?
W ramach naboru z poddziałania „Premie dla młodych rolników” w 2016 roku do Biur Powiatowych ARiMR w woj. kujawsko-pomorskim wpłynęło łącznie 258 wniosków o przyznanie pomocy tj. o 36 wniosków więcej w stosunku do naboru z 2015 roku. Obecnie wnioski podlegają weryfikacji. Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa na podst. kryteriów wyboru. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów. W terminie 180 dni od zakończenia składania wniosków, kierownik biura powiatowego agencji zobowiązany jest do wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy. Wszystkie złożone wnioski z „Modernizacji” podlegają w tej chwili tzw. weryfikacji wstępnej, która ma na celu przyznanie punktów za kryteria wyboru operacji oraz ustalenie kolejności przyznawania pomocy. Ogłoszenie list rankingowych powinno nastąpić pod koniec lipca. Po ogłoszeniu kolejności przyznawania wsparcia wnioski, które znajdą się w limicie dostępnych środków, będą dalej weryfikowane i wówczas rolnicy mogą spodziewać się pisemnych wezwań do uzupełnienia ewentualnych błędów, brakujących dokumentów.

- Kiedy ruszą kolejne nabory w ramach PROW 2014-2020?
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków PROW 2014-2020, w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się naborów wniosków na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Tę pomoc będą mogły otrzymać gospodarstwa dotknięte klęskami żywiołowymi oraz niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi. Jesienią planowane są nabory dot. działań „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” oraz „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” (nabór tematyczny dla rolników). Jeszcze w tym roku będziemy przyjmować wnioski na oczekiwane przez rolników działanie „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”, w którym będzie można uzyskać wsparcie na rozwijanie prowadzonej już działalności usługowej w zakresie związanym z produkcją roślinną i zwierzęcą. Kolejne nabory, m.in. na rozpoczęcie działalności pozarolniczej planowane są na I kwartał 2017 r.

Lucyna Talaśka-Klich

Kieruję wspaniałym zespołem dziennikarzy, którzy rozkłada gospodarkę na czynniki pierwsze i tłumaczy Czytelnikom w jaki sposób ekonomia wpływa na życie przeciętnego Kowalskiego. Moim konikiem jest rolnictwo. Konie także są moją pasją, szczególnie huculskie i rasy wielkopolskiej.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.