Aż 850 maturzystów chce sprawdzić prace

Czytaj dalej
Fot. Mariusz Kapala
Ewa Abramczyk-Boguszewska

Aż 850 maturzystów chce sprawdzić prace

Ewa Abramczyk-Boguszewska

Aż 850 maturzystów złożyło wnioski do OKE w Gdańsku o wgląd do pracy maturalnej. Najwięcej osób chce obejrzeć arkusze z biologii i chemii.

Uczniowi, który nie zgadza się z punktacją przyznaną mu za pracę maturalną, przysługuje prawo wglądu do niej. W związku z tym musi najpierw wystąpić do swojej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o taką możliwość.

- Do tej pory zwróciło się do nas w tej sprawie 886 osób - informuje Irena Kulesz, wicedyrektor OKE w Gdańsku, obejmującej swoją działalnością województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie.

Najwięcej uczniów zamierza obejrzeć swe prace z biologii, chemii, matematyki i języka polskiego. Maturzysta ma prawo sfotografować swoją pracę. Jeśli jego zarzuty nie zostaną uwzględnione przez OKE, od tego roku ma jeszcze jedno wyjście. Może zwrócić się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

- Dwie osoby z godnie z obowiązującymi procedurami wstąpiły do Kolegium Arbitrażu - mówi Irena Kulesz. - Obie zgłosiły wątpliwości do oceny rozwiązań zadań z chemii. Jedno odwołanie zostało już rozpatrzone i wynik nie został zmieniony.

O wgląd do pracy można wnioskować przez 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników. Zamknięto już natomiast przyjmowanie wniosków o przystąpienie do poprawki matury w sierpniu. Mają do niej prawo tylko ci, którzy „oblali” jeden egzamin. Jak co roku najgorzej młodzież wypadła na matematyce. Ten przedmiot zaliczyło 83 proc. uczniów w kraju i regionie.

- Na egzamin poprawkowy w sierpniu zgłosiło się 6510 zdających, w tym 5323 z matematyki, 358 z języka polskiego oraz 772 z języka angielskiego - wylicza Irena Kulesz.

W Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy z matematyką w sierpniu ponownie będzie się zmagać 8 osób. - To największa grupa - mówi Joanna Komorowska, wicedyrektor. - Maturę pisemną młodzież będzie również poprawiać z polskiego i angielskiego. W sumie do egzaminów pisemnych przystąpi w naszej szkole 11 osób.

Matematyka okazała się również najtrudniejsza dla uczniów II LO w Grudziądzu. - Trzy osoby nie zdały matury i to właśnie z tego przedmiotu - mówi Marlena Rogoziewicz, zastępca dyrektora. - Zdają poprawkę w sierpniu.

- Właściwie co roku jest tak, że komuś powinie się noga - mówi Paweł Karólewski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Inowrocławiu. - Nasi uczniowie będą głównie poprawiać matematykę.

Ci, który nie zaliczyli kilku egzaminów, mogą zdawać je ponownie dopiero w maju.

Ewa Abramczyk-Boguszewska

Szkoła – to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. To oni tworzą ją każdego dnia. Dlatego też piszę o tym, co dla nich ważne: o ich problemach, codziennych sprawach, sukcesach i radościach. W swoich artykułach zawsze staram się pokazać dwie strony medalu, bo przecież w gruncie rzeczy chodzi nam wszystkim o to samo: o dobrą edukację dla dzieci. Sięgam również po opinie fachowców, którzy odnoszą się do aktualnej sytuacji w polskiej oświacie. Interesuje mnie też to, co dzieje się na polskich uczelniach, zwłaszcza tych z Kujawsko-Pomorskiego. Pisząc o edukacji, ciągle się czegoś uczę.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.