Bank Ochrony Środowiska - Jesteśmy polskim EKO Bankiem

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Bank Ochrony Środowiska - Jesteśmy polskim EKO Bankiem

Materiał informacyjny

Od 30 lat uczymy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla klientów indywidualnych tworzymy innowacyjne produkty bankowe, do których dodajemy „zielone korzyści" - z zyskiem dla ich osobistych finansów.

BOŚ włącza do swojej oferty „Bezpieczny kredyt 2%” w ramach rządowego programu „Pierwsze mieszkanie”.

Jakie są korzyści?
• dopłaty do odsetek przez pierwsze 10 lat trwania umowy, co bezpośrednio przekłada się na znacząco niższe raty do spłaty w porównaniu z regularną ofertą rynkową, tym samym zwiększając dostępność kredytu;
• stałe oprocentowanie, które ułatwia zarządzenie domowymi finansami, budując poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Kto może skorzystać z „Bezpiecznego kredytu 2%”?
• małżeństwa,
• pary wychowujące co najmniej jedno dziecko,
• samotni rodzice oraz single przed 45. rokiem życia.

W przypadku małżeństw i par, wystarczy, że warunek wieku spełnia tylko jedna z osób.

„Bezpieczny kredyt 2%” jest przeznaczony dla klientów, którzy nie mają i nie posiadały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Jaka jest maksymalna wysokość kredytu?
Maksymalnie można wnioskować o:
• 500 tys. zł w przypadku pojedynczej osoby oraz
• 600 tys. zł dla małżeństw, par i samotnych rodziców.

Na co może być przeznaczony kredyt?
Kredyt może zostać udzielony na:
• sfinansowanie zakupu mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego;
• dokończenia domu, pod warunkiem, że budowa była finansowana wyłącznie ze środków własnych. W tym przypadku limit kredytu wynosi 100 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 150 tys. zł dla małżeństw oraz par i samotnych rodziców.

Jakie są szczegóły dopłaty?
Wysokość dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego wyliczana jest indywidualnie dla każdego kredytu na podstawie stawki ustalanej cyklicznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Oferta, z którą BOŚ wychodzi na rynek oznacza realne oprocentowanie dla Klienta na poziomie 2% przy obecnych warunkach rynkowych.

Korzystając z dopłaty, kredytobiorcy zobowiązują się do zamieszkania w zakupionej nieruchomości w ciągu dwóch lat od momentu jej nabycia.

O dopłatę można się ubiegać wyłącznie w przypadku kredytów złotowych z okresem spłaty wynoszącym co najmniej 15 lat. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. i nie można finansować innym kredytem lub pożyczką.

Klienci, którzy nie posiadają wkładu własnego lub wynosi on mniej niż 20% wartości nieruchomości i innych wydatków będących przedmiotem umowy kredytowej, mogą natomiast liczyć na gwarancję udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej maksymalna wartość wynosi 100 tys. zł.

Więcej informacji na temat programu „Bezpieczny kredyt 2%” oraz innych produktach w ofercie banku można znaleźć na stronie www.bosbank.pl

RRSO od 4,07%

RRSO dla standardowego Bezpiecznego kredytu 2%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,19% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 350 000 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,22 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 5,87%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,35%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1750,00 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1499,17zł, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 220 089,32 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 212 170,32 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 144 219,83 zł), prowizja za udzielenie kredytu: 2,20% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 7700,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 570 089,32 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 144 219,83 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 8 września 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

RRSO dla ekologicznego Bezpiecznego kredytu 2%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,07% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 350 000 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,82 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 5,87%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,95%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1750,00 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1499,17 zł, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 211 355,21 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 203 436,21 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 144 219,83 zł), prowizja za udzielenie kredytu: 2,20% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 7700,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 561 355,21 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 144 219,83 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 8 września 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.