DOBRZYNIEWO DUŻE

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

DOBRZYNIEWO DUŻE

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

Kościół w Dobrzyniewie Kościelnym

URZĄD GMINY
DOBRZYNIEWO DUŻE
Ul. Białostocka 25
Tel. 85 742 81 55
Fax. 85 719 71 47
e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl
www.dobrzyniewo.pl

Gmina Dobrzyniewo Duże, zajmująca powierzchnię 161 km2, położona jest w centralnej części województwa podlaskiego, w powiecie białostockim. W 26 wsiach mieszka 9 385 osób, są to rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, drobni i średni przedsiębiorcy oraz w ostatnich latach coraz więcej osób osiedlających się w naszej gminie i dojeżdżających do pracy w Białymstoku. Gminna infrastruktura społeczna to trzy zespoły szkolno-przedszkolne, w Dobrzyniewie Dużym, Fastach i Nowym Aleksandrowie, dwie szkoły podstawowe, w Pogorzałkach i Obrubnikach oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym zarządzające licznymi wiejskimi świetlicami.

Kościół w Dobrzyniewie Kościelnym

Gmina Dobrzyniewo Duże jest położona w sąsiedztwie Białegostoku, co jest dla niej główną szansą rozwoju i zarazem dużym wyzwaniem. W ostatnich latach obserwujemy znaczny napływ ludności, powstają nowe domy i osiedla, zamieszkałe w znacznej części przez ludzi pracujących w Białymstoku. Wiąże się z tym wiele zadań na przyszłość, takich jak zapewnienie infrastruktury technicznej i społecznej dla wzrastającej liczby mieszkańców. Przyjęta ostatnio strategia rozwoju gminy na lata 2020-2030 kładzie duży nacisk na tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu inwestycji w tym zakresie, co będzie skutkowało wzrostem dochodów podatkowych gminy. Nie zapominamy także o tradycyjnej części gminy, związanej z rolnictwem. Szansą i zagrożeniem dla rozwoju gminy są centralne zamierzenia inwestycyjne związane z budową dróg ekspresowych S19 i S16 oraz linii kolejowych. Lepsze połączenia komunikacyjne dają szansę na przyciągnięcie inwestorów, wzrost dochodów gminy i jej mieszkańców. Jak pokazują ostatnie doświadczenia związane z planami budowy kolejowej obwodnicy Białegostoku, duże centralne inwestycje to także konkretne zagrożenia dla rozwoju gminy, jej spójności terytorialnej i społecznej oraz wiele indywidualnych, ludzkich dramatów. Samorząd gminy dołoży wszelkich starań, aby minimalizować skutki tych zagrożeń. Systematycznie będziemy podejmowali działania przyczyniające się do poprawy warunków życia mieszkańców we wszelkich dziedzinach. Wiem, że mogę liczyć na ich aktywność, życzliwość i pomoc.Gmina Dobrzyniewo Duże jest położona w sąsiedztwie Białegostoku, co jest dla niej główną szansą rozwoju i zarazem dużym wyzwaniem. W ostatnich latach obserwujemy znaczny napływ ludności, powstają nowe domy i osiedla, zamieszkałe w znacznej części przez ludzi pracujących w Białymstoku. Wiąże się z tym wiele zadań na przyszłość, takich jak zapewnienie infrastruktury technicznej i społecznej dla wzrastającej liczby mieszkańców. Przyjęta ostatnio strategia rozwoju gminy na lata 2020-2030 kładzie duży nacisk na tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu inwestycji w tym zakresie, co będzie skutkowało wzrostem dochodów podatkowych gminy. Nie zapominamy także o tradycyjnej części gminy, związanej z rolnictwem. Szansą i zagrożeniem dla rozwoju gminy są centralne zamierzenia inwestycyjne związane z budową dróg ekspresowych S19 i S16 oraz linii kolejowych. Lepsze połączenia komunikacyjne dają szansę na przyciągnięcie inwestorów, wzrost dochodów gminy i jej mieszkańców. Jak pokazują ostatnie doświadczenia związane z planami budowy kolejowej obwodnicy Białegostoku, duże centralne inwestycje to także konkretne zagrożenia dla rozwoju gminy, jej spójności terytorialnej i społecznej oraz wiele indywidualnych, ludzkich dramatów. Samorząd gminy dołoży wszelkich starań, aby minimalizować skutki tych zagrożeń. Systematycznie będziemy podejmowali działania przyczyniające się do poprawy warunków życia mieszkańców we wszelkich dziedzinach. Wiem, że mogę liczyć na ich aktywność, życzliwość i pomoc.

Kościół w Dobrzyniewie Kościelnym
Wieczór Kobiet w Pogorzałkach

Gmina Dobrzyniewo Duże to aktywni mieszkańcy działający w Kołach Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Strażach Pożarnych, w Dobrzyniewie Dużym, Pogorzałkach, Kozińcach, Letnikach oraz licznych stowarzyszeniach takich jak: Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo, Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Podlaskiej – Młodzi z Dobrzyniewa, Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Fastach, Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia, Klub Sportowy „KORONA”, UKS „PŁOMIEŃ”, UKS „OKAMI”, Podlaska Fundacja Jeździecka, Klub Jeździecki Ostoja.

Gmina Dobrzyniewo Duże dobrze wykorzystała minione 30 lat samorządu. Dzięki dobrym gospodarzom i umiejętnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych wykonano wiele inwestycji infrastrukturalnych, wszystkich nie sposób w tym miejscu wymienić. Naj- ważniejsze to: Giełda „Rynek Hurtowy Rolno-Spożywczy” w Fastach, kompleksowe zwodociągowanie gminy, budowa systemu kanalizacji sanitarnej, budowa hali sportowej i kompleksu boisk przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym, rozbudowa szkoły w Fastach, termomodernizacje budynków szkolnych. Ze szczególną troską podchodzono do modernizacji licznych dróg gminnych i powiatowych, które uzyskały nawierzchnię asfaltową.

Kościół w Dobrzyniewie Kościelnym
Fot. Łukasz Rutkowski Nowy samochód w OSP Pogorzałki.

Ostatnio udało się zakupić nowe samochody ratowniczo-gaśnicze do ochotniczych straży pożarnych w Dobrzyniewie Dużym, Kozińcach, Pogorzałkach i Letnikach, było to możliwe dzięki środkom pozyskanym ze źródeł krajowych oraz programów współpracy transgranicznej Polska-Litwa i Polska-Białoruś-Ukraina.

Nasza gmina współpracuje z innymi samorządami w ramach: Stowarzyszenia Białostocki Obszar Funkcjonalny, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska i Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

Bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe sprawia, że na terenie gminy znajdują się liczne atrakcje turystyczne.

� Neogotycki kościół pw. Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym z lat 1905-1910, w pobliżu którego znajduje się zabytkowy cmentarz. Katolicka parafia dobrzyniewska została założona przez Mikołaja II Radziwiłła w 1519 roku.
� Kaplica katolicka w Pogorzałkach z 1863 r. wystawiona na pamiątkę Powstania Styczniowego.
� Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach z 1875 r., w ostatnich latach pięknie odrestaurowana.
� Prawosławna kaplica cmentarna pw. św. Michała Archanioła w Fastach z lat 1893-1895.

Kościół w Dobrzyniewie Kościelnym
Cerkiew w Fastach

� Drewniany kościół pw. Matki Bożej w Kopisku z 1960 r. Położony w malowniczym zakątku Pusz- czy Knyszyńskiej, który często odwiedzają śpiewacy operowi. Jest ważnym miejscem dla tych, którzy potrafią połączyć modlitwę z radością, jakiej do- starcza muzyka poważna i kontakt z przyrodą.
� Pozostałości fabryki włókienniczej w Dobrzyniewie Fabrycznym z XIX w.
� Pomnik w Jaworówce, ufundowany na pamiątkę pacyfikacji wsi i zesłania wszystkich jej mieszkańców na Syberię za udział w Powstaniu Styczniowym.

Kościół w Dobrzyniewie Kościelnym
Rocznica pacyfikacji wsi Jaworówka

� Zbiorowa mogiła i pomnik w Fastach, upamiętniający zamordowanych w 1943 roku przywódców ruchu ludowego na Białostocczyźnie.
� Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (2 962 ha na terenie gminy), którego najcenniejszym elementem są drzewostany ze wspaniałą sosną masztową.
� Rezerwat Przyrody Kulikówka, który chroni fragment doliny rzeki Kulikówka z bogatym stanowiskiem paproci – pióropusznika strusiego.
� Rezerwat Przyrody Krzemianka, który chroni ekosystem leśny charakterystyczny dla Puszczy Knyszyńskiej w dolinie rzeki Krzemianki, obszary źródliskowe oraz rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt. Na terenie rezerwatu znajduje się ścieżka dydaktyczna z kładką biegnącą przez podmokły fragment lasu, skansen pszczelarski z drzewami bartnymi, wieża widokowa oraz pozostałości po kopalni krzemienia.
� Szlaki turystyczne na terenie gminy – pieszy Królowej Bony; rowerowe – Kresowe Wędrówki, Pielgrzymi, Rowerowa Obwodnica Gminy Knyszyn; konne – Kresowe Wędrówki, Doliny Górnej Narwi; kajakowe – Supraśli i Narwi.
� Rekreację konną oferują – Podlaska Fundacja Jeździecka i Centrum Szkolenia Jeździeckiego „Chraboły” oraz Klub Jeździecki Ostoja w Chrabołach.

Kościół w Dobrzyniewie Kościelnym
Podlaska Fundacja Jeździecka w Chrabołach

Fot. Archiwum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

plus.poranny.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.