E-zwolnienie szybko dotrze do pracodawcy

Czytaj dalej
Fot. Dariusz Bloch
Małgorzata Stempinska

E-zwolnienie szybko dotrze do pracodawcy

Małgorzata Stempinska

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Nie oznacza to, że te papierowe od razu znikną.

Na Państwa pytania podczas redakcyjnego dyżuru odpowiadał Łukasz Lickiewicz, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji w ZUS Oddział w Bydgoszczy.

1. Słyszałam, że od nowego roku lekarze mają wystawiać zwolnienia elektroniczne. Kiedy te zwolnienia będą docierać do pracodawcy i ZUS? Czy od razu?

Zaświadczenia lekarskie w formie dokumentów elektronicznych będą przekazywane płatnikom on-line, bezpośrednio po wystawieniu przez lekarza.

Natomiast dane o zaświadczeniach lekarskich będą dostępne po przetworzeniu w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS (należy uwzględnić cykle przetwarzania). Zwolnienie lekarskie jest wystawione w momencie podpisania go z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. W portalu Platformy Usług Elektronicznych podpisanie zwolnienia jest zintegrowane z jego wysyłką do ZUS, a także dla płatnika składek. ZUS udostępnia bezpłatnie zaświadczenie lekarskie płatnikowi składek na jego profilu na PUE nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia .

Na profilu informacyjnym płatnika składek zaświadczenia lekarskie będą dostępne w formie:

2. Czy e-zwolnienia będą zawierały te same dane co zwolnienia papierowe?

Tak. Znajdą się w nich te same dane.

3. Czy będzie można sobie u lekarza wybrać, czy chcemy zwolnienie papierowe czy elektroniczne?

Nie. Elektroniczne zwolnienia lekarskie będą wystawiane od 1 stycznia 2016 roku. Jednak do 31 grudnia 2017 roku lekarze będą mogli wystawiać również zwolnienia papierowe w dotychczasowej formie. O sposobie wystawiania zwolnień do końca 2017 roku decyduje lekarz.

4. Teraz pracownik ma siedem dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Jak to będzie w przypadku e-zwolnienia?

Jeżeli wydruk e-ZLA zostanie przekazany na żądanie pacjenta, a zwolnienie trafi do pracodawcy elektronicznie, to nie trzeba go nikomu przekazywać. Taki wydruk stanowi jedynie potwierdzenie dla pacjenta, że e-ZLA zostało wystawione.

Jeśli natomiast wydruk zostanie wydany pacjentowi, którego pracodawca nie będzie miał profilu na PUE, wówczas pacjent ma obowiązek dostarczyć zwolnienie pracodawcy w ciągu 7 dni.

5. Czy kontrole osób przebywających na zwolnieniach lekarskich nadal będą wyglądały tak samo? Czy w związku z tym, że zwolnienie szybciej trafi do ZUS, będzie mógł on zrobić kontrolę już następnego dnia po wystawieniu zwolnienia?

Tak. Płatnik będzie miał możliwość szybkiej kontroli wystawionych elektronicznie zaświadczeń lekarskich. Bezpośrednio pod danymi o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich będzie miał udostępnioną funkcję „Złóż wniosek o kontrolę zaświadczenia”. Skorzystanie z niej skutkuje uzupełnieniem odpowiednich danych (o zaświadczeniu lekarskim) w formularzu wniosku.

Zarówno obecnie, jak i od 1 stycznia 2016 roku, płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS formularza OL-2 (Wniosku pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego), korzystając ze standardowych ścieżek wypełniania i wysyłki dokumentów. Formularz jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych. Stosuje się go również do papierowych ZUS ZLA.

6. Chciałbym zapytać, czy zwolnienie elektroniczne po ustaniu zatrudnienia będzie kierowane od razu z przychodni do ZUS czy przez pracodawcę na NIP pracodawcy?

Zaświadczenia elektroniczne obejmujące w całości okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie będą przekazywane byłym płatnikom składek. Lekarz będzie wysyłał dwa egzemplarze elektronicznego zwolnienia do ZUS.

7.Pracuję w Inowrocławiu, ale należę do przychodni w małej miejscowości pod Inowrocławiem. Powiem szczerze, że jest ona nieskomputeryzowana. Czy będzie ona musiała od nowego roku wystawiać zwolnienia elektroniczne? Czy papierowe zwolnienia w ogóle znikną?

Nie. Elektroniczne zwolnienia lekarskie będą wystawiane od 1 stycznia 2016 roku. Jednak do 31 grudnia 2017 roku lekarze będą mogli wystawiać również zwolnienia papierowe w dotychczasowej formie. O sposobie wystawiania zwolnień do końca 2017 roku decyduje lekarz.

8. Czy każdy zakład pracy musi wejść w e-zwolnienia?

Aby otrzymywać zwolnienia w formie elektronicznej, wymagane jest założenie profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych. Profil na PUE ZUS muszą założyć płatnicy, którzy zobowiązani są do przekazywania elektronicznie dokumentów ubezpieczeniowych. Obowiązek ten muszą wykonać nie później niż do 31 grudnia 2015 roku. Pozostali płatnicy składek mogą taki profil utworzyć dobrowolnie.

Jeśli go jednak nie utworzą, zobowiązani są do końca 2015 roku poinformować swoich pracowników o konieczności dostarczania im wydruku zwolnienia w sytuacji, gdy lekarz wystawi je w formie elektronicznej. Profil zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Płatnik składek będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej musi działać przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. pracownikowi zakładu lub biura rachunkowego.

9.Czy jeśli lekarz wystawi nam zwolnienie elektroniczne, to będzie można poprosić również o wydruk papierowy?

Tak. Na żądanie pacjenta lekarz ma obowiązek wydrukować zwolnienie z systemu.

Ponadto w przypadku, gdy płatnik składek pacjenta nie posiada profilu na Platformie Usług Elektronicznych, w takich przypadkach lekarz będzie przekazywał wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, opatrzony jego podpisem i pieczątką. Oznacza to, że lekarz najpierw będzie wystawiał zwolnienie w formie elektronicznej, a następnie drukował je, podpisywał i wręczał pacjentowi.

10. Czy jeśli otrzymam e-zwolnienie, to będę musiał swojego pracodawcę poinformować o tym, że jestem na chorobowym?

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie wprowadziła zmian w przepisach z zakresu prawa pracy. Jeśli płatnik składek ma profil na Platformie Usług Elektronicznych, to ubezpieczony nie musi jedynie dostarczać mu zwolnienia lekarskiego wystawionego w formie elektronicznej.

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.