GMINA AUGUSTÓW

Czytaj dalej
artykuł

GMINA AUGUSTÓW

artykuł

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

GMINA AUGUSTÓW

URZĄD GMINY AUGUSTÓW
ul. Mazurska 1C
16-300 Augustów
tel.: 87 643 30 56
fax: 87 643 29 03
e-mail: [email protected]

GMINA AUGUSTÓW
Zbigniew T. Buksiński – Wójt

Gmina Augustów leży na Równinie Augustowskiej, otacza miasto Augustów z trzech stron. Dużą część stanowią lasy (32%) – bogate w runo leśne, zioła, ptactwo i zwierzęta. Gmina Augustów zajmuje 26 652 ha. Liczy około 7000 mieszkańców w 36 sołectwach.

Odległość do miasta Augustowa z najdalszych zakątków gminy nie przekracza 12 km. Ziemia augustowska jest terenem o znakomitych warunkach naturalnych, sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego i turystyki. Funkcja turystyczno-wypoczynkowa rozwija się głównie w formie turystyki pieszej, wodnej oraz wypoczynku pobytowego w kwaterach prywatnych, na campingach i biwakach nad jeziorami.

Turyści mogą tu miło spędzić czas w siodle. Istnieje możliwość zorganizowania ogniska i spotkania połączonego z występem zespołu staroobrzędowców „Riabina”. W sezonie zimowy organizowane są kuligi.

GMINA AUGUSTÓW
Białobrzegi u zbiegu Kanału Augustowskiego i Netty

Przez gminę przebiega Kanał Augustowski ze śluzami: „Borki” w Netcie Folwark i Białobrzegach oraz malowniczy szlak kajakowy biegnący najczystszą rzeką Rospudą i jeziorami. Przez teren gminy przechodzą dwa znaczone szlaki piesze: żółty

– z Augustowa przez Białobrzegi, Nettę do Bargłowa i dalej do Ełku; zielony: Augustów – Białobrzegi – Gabowe Grądy – Komaszówka

– Huta do Jastrzębnej. Wyznaczono szlak konny, biegnący przez urokliwe zakątki leśnictw Czarnucha, Długie i Kolnica.

Podczas wędrówek po gminie Augustów często napotykamy przydrożne krzyże, wystawiane w różnych intencjach.

W Gabowych Grądach oprócz kultury staroobrzędowców możemy zobaczyć domostwa z unikatowymi łaźniami parowymi zwanych „baniami” oraz cmentarz i molennę – obiekty sakralne.

Ponadto na uwagę zasługuje: w Żarnowie – drewniana kapliczka z XIX wieku, cmentarzysko prajaćwieskie z okresu rzymskiego w Netcie. Z zabytków przyrody – wiekowe lipy w Netcie Folwark („ Aleja lip”), ponad 200-letnia sosna w Białobrzegach, w Promiskach dąb o obwodzie 6,43 m.

GMINA AUGUSTÓW
Augustów

Gościom odpoczywającym w gospodarstwach agroturystycznych oferujemy spływy kajakowe szlakiem odbytej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II, a także Czarną Hańczą i Rospudą oraz jednodniowe wypady do Wilna.

Muzeum Armii Krajowej w Janówce -to uzupełnienie ścieżki patriotycznej biorącej swój początek w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela, w którym znajduje się nawa poświęcona pamięci mieszkańców ziemi augustowskiej wywiezionych na Syberię. Uwieńczeniem ścieżki jest Święte Miejsce nad rzeką Rospudą i pałac Paca w Dowspudzie.

W ostatnim 30-leciu gmina dokonała zmiany stanu technicznego wielu dróg, polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Wyremontowano istniejące szkoły i wybudowano dwie nowe. Powstały sale gimnastyczne i boiska wielofunkcyjne. Uruchomiono punkty przedszkolne. Wszystkie szkoły mają swojego patrona i sztandary.

GMINA AUGUSTÓW
Szkoła Podstawowa w Janówce

W ostatnim czasie zainstalowano 340 kolektorów słonecznych. Wyremontowano remizy strażackie, wyposażono je w sprzęt gaśniczy oraz wozy strażackie. Zmodernizowano stacje uzdatniania wody.

Rozwojem i upowszechnianiem kultury zajmuje się Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie z dwiema świetlicami wiejskimi i z pięcioma filiami bibliotecznymi. Opieką społeczną – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Został powołany Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół. Powstał nowy budynek Urzędu Gminy, w którym mieści się Zespół Obsługi Ekoniomicznej Szkół i Gminny Osrodek Pomocy Społecznej.

W kolejnych latach zamierzamy nadal inwestować w gospodarkę wodno-ściekową, w odnawialne źródła energii, w rozbudowę internetu szerokopasmowego. Planujemy rozwój usług cyfrowych i działania na rzecz seniorów. Będziemy kontynuować budowę i remonty dróg.

GMINA AUGUSTÓW
Budynek Urzędu Gminy

Zdjęcia: archiwum Związku Gmin Województwa Podlaskiego

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

artykuł

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.