Gmina Poświętne [VIDEO]

Gmina Poświętne [VIDEO]

Gmina Poświętne coraz bardziej przyjazna mieszkańcom: Zadaniem priorytetowym Gminy Poświętne jest poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa. Samorząd zakupił maszynę do powierzchniowego utwardzania dróg, co pozwala każdego roku systematycznie remontować oraz budować nowe odcinki dróg oszczędzając środki budżetowe.

Z uwagi na wysoki pozom rolnictwa w gminie systematycznie remontuje się także drogi dojazdowe do pól. Na terenie gminy stale rozwija się infrastruktura techniczna. Rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami. Gmina jest w 99% zwodociągowana.

Gmina Poświętne rozkwita także dzięki rozwojowi oświatowemu, kulturalnemu i społecznemu jej mieszkańców. Samorząd inwestuje w edukację. Reaktywowano szkołę podstawową w Dębie, aby uczniowie nie musieli dojeżdżać do odległej o ponad 20 km szkoły.

Poszerzana jest oferta opieki przedszkolnej, w ciągu trzech lat powiększając dwukrotnie liczbę miejsc w przedszkolach, co niewątpliwie przełożyło się również na możliwość rozwoju zawodowego rodziców. Najwyższej jakości standardy jakie wdraża

Gmina Poświętne sprawiają, że nowo powstałe przedszkola w Brudzewicach i Dębie nie odbiegają od tego typu placówek publicznych i prywatnych w dużych miastach. Realizowany jest ministerialny projekt pn. „Bezpieczna droga do szkoły w Gminie Poświętne”.

Powstały nowe połączenia autobusowe m.in. do Opoczna. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje jeden z największych w województwie projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Systematycznie remontowane są świetlice wiejskie, które stały się miejscem działań kulturalnych Pań z KGW oraz strażnice OSP. Powstają place zabaw dla najmłodszych i siłownie zewnętrzne dla nieco starszych.

Gmina organizuje każdego roku spotkania dla osób starszych i samotnych. W gminie Poświętne nie brakuje również imprez kulturalnych. Najpopularniejsze to Tańce, hulanki na dechach na odpuście św. Michała, reaktywowane po prawie 30 latach dożynki gminno-parafialne w Poświętnem czy Festiwal Pieroga w Anielinie.

Gmina Poświętne to ostoja spuścizny baroku. Szczególne znaczenie posiada „perła architektury barokowej ” Sanktuarium w Poświętnem”, kapliczka św. Anny oraz Kościół św. Józefa.

Kolorytu kulturowego nadaje Gminie szlak przydrożnych kapliczek z wizerunkiem Chrystusa Frasobliwego, Matki Boskiej, Jana Nepomucena będące świadectwem chrześcijaństwa na tych ziemiach. Sam król Jan III Sobieski dwukrotnie odwiedził urokliwe tereny w Poświętnem.

Na uwagę zasługuje szaniec, wzniesiony ku czci majora Henryka Dobrzańskiego - "Hubala". Turystów przyciąga również Łódzki Szlak Filmowy - W autentycznych plenerach gminy zostało zrealizowanych aż 16 filmów m.in. „Jak rozpętałem II wojnę światową”, „Czterej pancerni i pies”, „Hubal”, „Doktor Ewa”, „Katyń”, „Bitwa warszawska”, „Pieniądze to nie wszystko”.

Gmina Poświętne stawia na wykorzystanie walorów środowiskowych, rozwój usług turystycznych i rekreacyjnych oraz rozpowszechnienie szlaku filmowego.

Gmina Poświętne
Ul. Akacjowa 4
26-315 Poświętne
tel. (44) 756 40 34
e-mail: [email protected]
www.poswietne.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.