Gmina Rajgród

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Gmina Rajgród

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

R A J G R Ó D

URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE
ul. Warszawska 32
19-206 Rajgród
tel.: (86) 272-19-40
fax: (86) 272-19-41
e-mail: [email protected]
www.umrajgrod.pl
www.facebook.com/UMRajgrod/

Gmina Rajgród

Gmina Rajgród położona jest w powiecie grajewskim. Zajmuje obszar 20 716 ha. Lasy stanowią 28% powierzchni gminy, wody Jeziora Rajgrodzkiego i rzeki Jegrzni to nieco ponad 6%, natomiast użytki rolne to niemal 59% powierzchni gminy. Jest to obszar o charakterze rolniczym, z dużymi zasobami przyrodniczymi. Gminę przecina droga krajowa nr 61 o znaczeniu regionalnym, łącząca Suwałki z Warszawą.

Gmina Rajgród

Ostatnie 30 lat w Gminie Rajgród – to znaczące zmiany gospodarcze, społeczne. Ciągły wzrost poziomu życia mieszkańców, aczkolwiek wciąż niższy, niż w dużych aglomeracjach miejskich. 1 maja 2004 r. – przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, to w mojej ocenie najważniejsza data w minionym 30-leciu. Współpracę z Unią Europejską odczuły w szczególności małe społeczności, korzystające z finansowego wsparcia funduszy europejskich.

Minione 30 lat – to czas nauki, rozwoju, a zwłaszcza ciężkiej pracy. Dzięki zwiększającemu się corocznie budżetowi, w oparciu o środki unijne, rosła liczba inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, wodno - kanalizacyjnych, budowy dróg czy też małej infrastruktury. Słowa nie odzwierciedlą zmian zachodzących w gminie w ostatnich latach, tu trzeba przyjechać i zobaczyć je na własne oczy. Zapraszam do Rajgrodu – Letniej Stolicy Podlasia.

Jeziora, rzeki, lasy, unikalne obszary bagienno-torfowe Biebrzańskiego Parku Narodowego, bogactwo flory i fauny stanowią o wyjątkowości Gminy Rajgród. Jezioro Rajgrodzkie objęte strefą ciszy, z wydłużonymi zatokami posiada dogodne warunki do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa czy wędkowania. Znajdują się tu ośrodki wczasowe, pensjonaty oraz kluby żeglarskie. Rozwija się agroturystyka. Tereny zielone dają możliwość relaksu, wytchnienia oraz sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Liczne szlaki zachęcają do spacerów, wycieczek rowerowych oraz konnych. Na terenie gminy funkcjonuje farma wiatrowa, która wytwarza czystą energię, ale również jest ciekawym elementem krajobrazu.

Gmina Rajgród to przede wszystkim prężnie rozwijające się rolnictwo, w szczególności nastawione na produkcję mleka. Mniejsze gospodarstwa coraz częściej przekształcają się w gospodarstwa ekologiczne, które dodatkowo oferują zdrową żywność.

Rajgród przyciąga kuchnią bazującą na starych, tradycyjnych przepisach. Kto próbował wędzonych ryb rajgrodzkich, faszerowanego szczupaka, kto skosztował sękacza, kołdunów... ten z pewnością tu powróci.

Gmina Rajgród

Widok na kościół w Rajgrodzie

Na terenie gminy funkcjonuje: Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, OPS, stowarzyszenia (m.in. TMR, Nadzieja, RajTeam), Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. W ostatnich latach bardzo popularne stało się tworzenie miejsc spotkań w plenerze: altan, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, które zachęcają do wspólnego spędzania wolnego czasu oraz stanowią doskonałe zaplecze do organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych.

Gmina cyklicznie organizuje szereg imprez sportowo‑kulturalnych, w tym m.in.: Dni Rajgrodu, sympozja, regaty żeglarskie, turnieje piłki nożnej i siatkowej, pikniki i festyny. W 2018 roku Dni Rajgrodu były bardzo szczególne – podczas obchodów uroczyście świętowano 450-lecie nadania praw miejskich Rajgrodowi.

Gmina Rajgród

Regaty żeglarskie

Uwagę przykuwa także bogata historia i dziedzictwo kulturowe. Gmina Rajgród posiada szereg ciekawych miejsc wartych zwiedzenia, zachwycających swoim pięknem, nietuzinkowością, a bardzo często dzikością przyrody. Do takich miejsc zalicza się na pewno Góra Zamkowa w Rajgrodzie – wzgórze znajdujące się na rozległym cyplu, niegdyś gród warowny Jaćwingów. W 1360 r. Kazimierz Wielki polecił kasztelanowi wiskiemu wybudować na rajgrodzkim wzgórzu warowny zamek. Nie dopuścili do tego jednak Krzyżacy. Bardzo charakterystycznym miejscem w Rajgrodzie jest trójkątny rynek, który powstał niegdyś w rozwidleniu drogi z dworu na Mazowsze i Litwę. Kiedyś rynek pełnił funkcję handlową, po II wojnie światowej został obsadzony drzewami i pełni do tej pory rolę Parku Miejskiego. Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie zbudowany w latach 1906‑1912 z czerwonej cegły w stylu neogotyckim, trójnawowy, z transeptem. W nawach bocznych – witraże. W ołtarzu głównym – XVII-wieczny obraz Matki Boskiej Rajgrodzkiej – w opinii wiernych uznawany za cudowny. Parafia w Rajgrodzie erygowana została w 1519 r. przez Mikołaja Radziwiłła i w roku ubiegłym obchodziła 500-lecie istnienia. Kolejną atrakcją turystyczną wartą zwiedzenia jest młyn wodny nad rzeką Jegrznią w Wojdach, wzniesiony w 1911 r. przez Wacława Mościckiego– ostatniego właściciela majątku Wojdy, w którym znajdowało się ponad 100 ha stawów rybnych. Ciekawostką jest, iż w tym miejscu powstały niektóre zdjęcia do serialu „Polskie drogi”. Kolejnym pięknym miejscem jest XIX‑wieczny dworek, murowany, wzniesiony nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego przez Niedźwieckich – byłych właścicieli Opartowa.

Gmina Rajgród

Farma wiatrakowa

Gmina Rajgród efektywnie inwestuje środki własne oraz fundusze pozyskane z zewnątrz, w tym w szczególności dotacje z UE, w rozwój infrastruktury publicznej i poprawę jakości życia mieszkańców. Najważniejsze inwestycje realizowane w ostatnich latach to m.in.: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej, przebudowa dróg gminnych i powiatowych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, rozbudowa remiz OSP.

W najbliższych latach planowana jest realizacja inwestycji w ramach projektu pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”. W ramach zadania powstanie m.in. ścieżka dydaktyczna wzdłuż brzegu jeziora, wieża widokowa na Górze Zamkowej, tablice informacyjne, oświetlenie. Inwestycja będzie miała ogromny wpływ na zmianę wyglądu Rajgrodu, podniesie atrakcyjność turystyczną i będzie doskonałym miejscem na spędzenie wolnego czasu. Całkowity koszt zadania oszacowano na 9 201 169,35 zł, w tym dofinansowanie 7 640 214,19 zł.

Gmina Rajgród jest przyjazna mieszkańcom, gościom i inwestorom. Tu każdy może odnaleźć swój raj na ziemi.

Gmina Rajgród

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.