Gmina Stawiski

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Gmina Stawiski

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu „30 lat podlaskiego samorządu”

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
tel.: 86 278 55 11
fax: 86 278 55 33
e-mail: [email protected]
www.stawiski.pl

Park w Stawiskach
Agnieszka Rutkowska – Burmistrz

W bogatej, wielowiekowej historii Stawisk, której początki sięgają roku 1407, trzydziestoletni okres wydaje się być niewielkim wycinkiem. Jednak jeśli pod uwagę weźmiemy czas, w którym to mieszkańcy poprzez głos w wyborach samorządowych mają realny wpływ na to, jak i przez kogo jest zarządzana oraz jak się rozwija nasza gmina, to trzeba przyznać, że minione 30 lat jest bardzo ważnym etapem w jej dziejach. Mam ten zaszczyt, że wspólnie z Radą Miejską VIII kadencji, dzięki zaufaniu, którym obdarzyli nas wyborcy w 2018 roku, możemy w działaniu realizować zadania, których celem jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój naszej gminy. Dzięki dobrej i rozsądnej współpracy, w nieco ponad rok, już udało nam się m.in. rozpocząć długo oczekiwaną budowę hali sportowej przy szkole w Stawiskach, przeprowadzić rewitalizację parku miejskiego w Stawiskach, przebudować kilka dróg gminnych, doposażyć w sprzęt i wóz nasze jednostki OSP, zbudować place zabaw oraz zrealizować dwa duże projekty wspierające osoby starsze i wykluczone społecznie, a wszystko to przy pozyskanym wsparciu ze środków unijnych i krajowych. Zdobyliśmy też dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków w Stawiskach oraz realizujemy przebudowę stacji uzdatniania wody w Sokołach. W naszej gminie realizujemy fundusz sołecki, wprowadziliśmy też budżet obywatelski i rozwijamy współpracę z organizacjami pozarządowymi, ponieważ jestem przekonana, że tylko z aktywnym udziałem Mieszkańców możemy budować prawdziwą wspólnotę.

Rok jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego - to doskonała okazja do podziękowań za wszystko, co do tej pory udało się osiągnąć i prośba o wsparcie, współdziałanie i współuczestnictwo w dalszym budowaniu i rozwoju Gminy Stawiski – naszej Małej Ojczyzny.

Sercem do ludzi i inwestycji – to hasło promocyjne Gminy Stawiski doskonale oddaje jej charakter. Położona w powiecie kolneńskim miejsko – wiejska gmina zadziwia bogatą historią, liczbą sławnych ludzi pochodzących z tych stron, pięknem natury, a w ostatnich latach tempem rozwoju. To tu powstają inwestycje, nie tylko ułatwiające życie mieszkańcom, ale też przywracające pamięć o dawnych czasach. Dla miłośników i badaczy historii Stawiski i okolice będą interesujące z bardzo wielu względów. Na przykładzie tej ziemi tak naprawdę można prześledzić losy naszego kraju. Stawiski, których początki sięgają średniowiecza, podobnie jak Dzierzbia i Romany - to fragment historii ziemiaństwa polskiego.

Park w Stawiskach
Kościół w Romanach

Kolejni właściciele majątków, mieli ogromny wpływ na rozwój regionu. Fortunatowi Zamoyskiemu Stawiski zawdzięczają prawa miejskie, o które ten ich właściciel wystarał się ok.1688 roku. To on też sprowadził do Stawisk zakonników franciszkańskich. Do dziś

w regionie można odnaleźć ślady obecności dawnych dworskich właścicieli. Herb Stawisk z toporem na tarczy herbowej nawiązuje do tej historii. Herbu Topór był Stanisław Kisielnicki, członek rodu ostatnich właścicieli Stawisk, którego nagrobek znajduje się w Kościele w Stawiskach. Z tego rodu pochodziła Maria, która 16 lipca 1884 roku w kościele w Porytem wzięła ślub z Wojciechem Kossakiem, synem sławnego artysty malarza Juliusza Kossaka. Dziećmi małżeństwa byli znani Jerzy Kossak, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena Samozwaniec, a wnuczką profesor Simona Kossak, biolog, profesor nauk leśnych, znana z działań na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej, wyjątkowa popularyzatorka nauki. Zgodnie z ostatnią wolą, by spocząć w ziemi przodków, profesor Simona Kossak pochowana została na cmentarzu parafialnym w Porytem.

Położone przy trakcie warszawsko-kowieńskim Stawiski nie raz były polem walk i potyczek. Najważniejsze powstania i wojny z historii Polski tu też odcisnęły swoje piętno. Jednak z każdych, nawet najgorszych zniszczeń, mieszkańcy potrafili się podnieść i odbudować, tak jak np. po roku 1915, kiedy to podczas starć Rosjan z Prusakami Stawiski zostały niemal doszczętnie spalone. Trzeba też wiedzieć, że historia Stawisk to też historia narodu żydowskiego. Właśnie ze Stawisk pochodzi Akiba Rubinstein, jeden z największych szachistów świata. Jego rodzinny dom to dziś siedziba Urzędu Miejskiego w Stawiskach. W XIX wieku Żydzi stanowili 90 procent mieszkańców. Rozwinęli handel, rzemiosło, produkcję tekstyliów, a Stawiski uczynili znanym ośrodkiem produkcji kożuchów. Wszystko

zmieniła II wojna światowa i Niemcy, którzy utworzyli w Stawiskach getto, a w masowych egzekucjach wymordowali ponad 2,5 tys. Żydów. Najnowsza historia Stawisk pisana jest przez władze

samorządowe i mieszkańców miasta i gminy. Na tle innych jednostek samorządu terytorialnego w powiecie kolneńskim i w regionie niezmiennie wyróżnia się wyjątkowym położeniem. Kiedyś to miasto opisywano jako „na wzgórzach nad strugą Dzierzbią, przy trakcie warszawsko

- kowieńskim położone” , czy „przy drodze bitej Łomża- Szczuczyn”. Dziś Stawiski mają już obwodnicę, a w pobliżu budowany jest właśnie fragment drogi S61, która ma stanowić jedną z polskich części międzynarodowej trasy Via Baltica łączącej kraje nadbałtyckie z południową Europą. To z pewnością zmieni krajobraz gminy. Ktoś, kto dawno nie był w tych stronach na pewno zaskoczony będzie

rozmachem prac drogowych, ale też zmianami jakie zaszły w samych Stawiskach i gminie. Dzięki skutecznemu sięganiu po dotacje z UE, ale też z programów rządowych władze miasta i gminy krok po kroku realizują plan zmian, którym przyświeca hasło „Z sercem do ludzi i inwestycji”. Doceniając wyjątkowe dziedzictwo, jakim jest historia tych ziemi i znane osobistości z nią związane,
samorząd łączy tradycje z nowoczesnością. Serce Stawisk – park miejski – dzięki rewitalizacji przeprowadzonej w 2019 r. odzyskał należny mu blask. Stał się miejscem wypoczynku i rekreacji, ale też ważnym świadectwem historii z odnowionym Pomnikiem Niepodległości Ojczyzny postawionym przez mieszkańców w 1924 roku i plenerową szachownicą, na której rozgrywane będą turnieje nawiązujące do pochodzącego stąd mistrza Akiby Rubinsteina.

Park w Stawiskach
Park w Stawiskach

W roku jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego w Stawiskach rozpoczęła się budowa pierwszej hali sportowej tak potrzebnej i wyczekiwanej przez kolejne pokolenia uczniów. To znak, że samorząd potrafi być prężny i skuteczny. Szereg inwestycji drogowych, w obszarze edukacji czy gospodarki wodno-ściekowej oraz realizacja tzw. miękkich projektów pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Słowem kluczem jest tu współpraca, bez której niewiele udałoby się osiągnąć. Dotyczy ona nie tylko władz samorządowych i mieszkańców, ale też przedstawicieli Rządu, Parlamentu, władz województwa czy powiatu oraz stowarzyszeń i grup nieformalnych. Stawiski nie tylko zmieniają się poprzez inwestycje, ale też budują markę w oparciu o najważniejszy potencjał – swoich mieszkańców stąd np. takie inicjatywy, jak stypendia dla najzdolniejszych uczniów, czy nagradzanie młodych utalentowanych sportowców. Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora wspierane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu rozsławiają gminę działaniami „z sercem do ludzi”. Przykładem niech będzie inicjatywa „Czerwony Kapturek w adaptacji seniorów”, za którą Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Stawiskach otrzymało I nagrodę w V edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Wspaniałą historię kontynuują członkowie jednostek OSP. Naprawdę warto odwiedzić Stawiski i okolice, by przekonać się, jak zmieniły się w ostatnich latach. Warto też śledzić stronę internetową www.stawiski.pl, gdzie są najważniejsze bieżące informacje, opisana historia, zabytki i miejsca warte zobaczenia.

Park w Stawiskach
Zalew w Stawiskach

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu. Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.