Inwestycje. W polityce szumi, że Wisłą znów popłyną statki i barki

Czytaj dalej
Fot. Fot. Marek Weckwerth
Marek Weckwerth

Inwestycje. W polityce szumi, że Wisłą znów popłyną statki i barki

Marek Weckwerth

Rząd jest zdeterminowany, by przystosować Wisłę do standardów międzynarodowej żeglugi i zbudować stopień wodny w Siarzewie. Zapewnia też, że spełnione zostaną wszystkie rygory środowiskowe.

Takie zapewnienia otrzymał w odpowiedzi na swoją interpelację bydgoski poseł SLD Jan Szopiński. Parlamentarzysta przypomniał, że jednym z zadań ogłoszonego przez rząd w 2016 roku programu modernizacji dróg wodnych jest połączenie Morza Bałtyckiego z Czarnym międzynarodową drogą wodną E40.

Samorządowców, z którymi spotykam się w ramach działalności poselskiej, niepokoi także niski stan zaawansowania projektów realizowanych przez rząd w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych, co podkreśliła Najwyższa Izba Kontroli w sprawozdaniu w 2020 roku

- mówi Jan Szopiński.

Poseł pytał w interpelacji do premiera m.in. o skutki ekonomiczne i ekologiczne przyszłej drogi wodnej E40 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Chciał także wiedzieć czy rząd podjął współpracę z województwem w zakresie projektowania tej inwestycji oraz czy dla lepszego funkcjonowania infrastruktury możliwe będzie wykorzystanie terminala Bydgoszcz Emilianowo.

Unia tego od nas oczekuje

Na wszystkie pytania twierdząco odpowiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, odpowiedzialny za gospodarkę morską i śródlądową.

Zapewnił, że to jeden z priorytetów rządu, bowiem zrównoważony transport jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy, zapewniającym spójność terytorialną i społeczną. Strategia rozwoju transportu Unii Europejskiej, tzw. Biała Księga, zakłada przeniesienie do 2030 r. 30 proc. drogowego transportu na inne niskoemisyjne - drogi wodne i kolej, a do 2050 r. ponad 50 proc.

Śródlądowy transport wodny odpowiada w UE jedynie za ok. 1,8 proc. emisji zanieczyszczeń. Tymczasem udział żeglugi śródlądowej w całości transportu ładunków wynosi w Polsce ok. 0,3 proc. Średnia unijna to 6 proc., zaś w Niemczech 8,8.

Pracują nad Programem Wisła

W 2016 r. ówczesne Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło prace nad "Programem Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły".

Gróbarczyk zapewnia, że prace nad tym programem idą zgodnie z harmonogramem. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk sporządził studium wykonalności kompleksowego zagospodarowania Wisły do granicy z Białorusią oraz odcinka E-70 od Bydgoszczy do Zalewu Wiślanego (Elbląga). Wyszło, że korzyści z eksploatacji Wisły przewyższą duże koszty rewitalizacji.

W tym roku ma być opracowana strategiczna ocena oddziaływania na Środowisko, zwłaszcza na obszary chronione.

Zapora dla łaknących wody Kujaw

Największym wyzwaniem będzie budowa stopni wodnych. Zdaniem Marka Gróbarczyka, tak utworzone zbiorniki wodne ograniczą negatywne skutki suszy i powodzi, a także zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kraju i to w postaci tzw. zielonej energii. Retencjonowanie jest niezwykle ważne dla cierpiących na niedostatek wody rolniczych Kujaw.

Stopień wodny Siarzewo ma się składać się z elektrowni o mocy do 80 MW, jazu, śluzy z miejscami do postoju jednostek pływających, tzw. koryta obejścia, czyli sztucznej rzeki umożliwiającej migracje ryb łososiowatych.

Pod koniec 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała decyzję środowiskową dla budowy tego stopnia wodnego, ale odwołały się od niej organizacje ekologiczne i Ministerstwo Środowiska wciąż prowadzi w tej sprawie postępowanie.
Jednak inwestor, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodnej "Wody Polskie", przygotowuje się do zadania zgodnie z harmonogramem.

Gotowa jest koncepcja programowo-przestrzenna, kompletowana dokumentacja niezbędna do wszczęcia postępowania na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Część ekspertyz (m.in. modele hydrauliczne i dotyczące dynamiki lodu, analiza finansowa) została już odebrana.

Dokumentacja ma być gotowa na początku 2023 r. Na kolejne lata planowany jest wybór generalnego wykonawcy, realizacja prac budowlano-montażowych, odbiory, wreszcie oddanie obiektu do eksploatacji (tu jednak termin nie pada).

Będą konsultacje społeczne

W odpowiedzi na interpelację znalazło się także zapewnienie, że konsultacje publiczne z udziałem samorządów oraz społeczeństwa odbędą się w tym roku.

Udział samorządów oraz społeczeństwa został przewidziany w ramach konsultacji publicznych projektu Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły. Zostaną przeprowadzone po opracowaniu tego programu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

- Na tym etapie prac, zamierzenia rządu w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych zostaną poddane konsultacjom społecznym – zapewnia wiceminister.

Dobre prognozy dla terminalu

Wiceminister Gróbarczyk wskazuje również na to, że analizy transportowe wskazują na duży potencjał ładunków na drodze wodnej dolnej Wisły, co znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przyszłego intermodalnego terminala kolejowo- drogowego Bydgoszcz- Emilianowo.

[polecane]21109897,12624788;1;To też może Cię zainteresować[/polecane]

Marek Weckwerth

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.