Jak się poskarżyć na pracę komornika sądowego

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Kaśka Borek

Jak się poskarżyć na pracę komornika sądowego

Kaśka Borek

Wyjaśniamy, kto nadzoruje działania komornika sądowego. Sprawdź, jak złożyć skargę, gdy źle oceniasz jego czynności.

Działania komornika sądowego są pod nadzorem:

Masz prawo złożyć skargę
Gdy prowadzone postępowanie egzekucyjne budzi wątpliwości, możesz poskarżyć się na czynności komornika. Z tej możliwości ma prawo skorzystać dłużnik (i jego małżonek), wierzyciel, ale też każda inna osoba, której prawa zostały przez czynność lub zaniechanie naruszone czy zagrożone.

Na jakie czynności można się poskarżyć

  1. Na działanie - na dokonanie nieprawidłowo czynności, naruszenie prawa.
  2. Na zaniechanie - gdy komornik ma obowiązek dokonać czy podjąć wskazaną w przepisach czynność, a jej nie dokonuje. Na przykład nie wyznacza licytacji, mimo że wszelkie czynności poprzedzające się uprawomocniły albo nie kończy postępowania egzekucyjnego, choć dłużnik spłacił należność.

Pamiętaj: zaniechanie to nie jest to samo, co bezczynność.

Taka skarga przysługuje nam obecnie na wszystkie czynności komornika.

Jakie są terminy
Skargę na czynności komornika wnosi się do sądu rejonowego - w terminie tygodniowym. Liczymy go od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało naruszone bądź zagrożone była przy czynności obecna albo była o jej terminie zawiadomiona. W innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony/osoby, której prawo zostało naruszone lub zagrożone.

To warto wiedzieć
Skargę wnosimy do sądu rejonowego, w którego rejonie ma siedzibę kancelaria komornika, którego czynność dotyczy.
Jeżeli do prowadzenia egzekucji wybrano komornika, skargę wnosi się do sądu, który byłby właściwy według ogólnych zasad.
Skarga jest płatna.

Trzeba to zrobić na piśmiee
Skarga musi być pisemna i zawierać wszystkie elementy pisma procesowego. Należy:

Trzeba też wskazać, o co wnosimy, czy o:

Co sąd robi z naszą skargą na komornika
Sąd może skargę:

W przyszłym roku zmieni się w prawo!

Od 8 września 2016 roku będą obowiązywały nowe zasady dotyczące skarg. Po tym dniu skarga również będzie przysługiwała na wszystkie czynności komornika sądowego, ale z wyjątkiem:

  1. zarządzenia o wezwaniu do usunięcia braków pisma;
  2. zawiadomienia o terminie czynności;
  3. uiszczenia przez komornika podatku od towarów i usług.

Po 8 września 2016 roku skargę będzie należało wnieść bezpośrednio do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania.

Komornik w terminie trzech dni od otrzymania skargi sporządzi uzasadnienie zaskarżonej czynności czy przyczyn jej zaniechania i przekaże dokumenty do właściwego sądu.
Po zmianie przepisów komornik będzie mógł też jednak przyznać rację skarżącemu i uwzględnić skargę. Wówczas sąd nie będzie jej rozpoznawał (bo cały proces zakończy się u komornika).

Niestety, skarga nie zatrzyma komornika
Wbrew temu, co czasami myślimy wniesienie, skargi nie wstrzymuje ani postępowania egzekucyjnego, ani wykonania zaskarżonej czynności.

Zapamiętaj: mimo złożenia skargi postępowanie egzekucyjne dalej się toczy, a komornik ma prawo dokonywać czynności. Ale od tej zasady też jest wyjątek - sąd może postanowieniem zawiesić postępowanie lub wstrzymać dokonanie czynności.

To warto wiedzieć

Komornik sądowy to przedstawiciel władzy publicznej. Gwarantuje wykonalność wyroków sądowych. To oznacza, że jest funkcjonariuszem publicznym i wykonując swoją pracę, korzysta ze szczególnej ochrony prawa karnego. Równocześnie pamiętajmy jednak, że jako funkcjonariusz publiczny komornik sądowy podlega również szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych. I że musi przestrzegać prawa, ale również zasad etyki zawodowej.

Windykator nie jest komornikiem!

Wierzyciel ma możliwość odzyskać to, co mu się należy na drodze sądowej lub pozasądowej. Postępowanie pozasądowe zwiemy windykacją.

Windykacja polega na podejmowaniu czynności zmierzających do uregulowania zadłużenia (wyegzekwowania zobowiązań). Na przykład odzyskania należności wynikających z umowy o pożyczkę. Odzyskiwaniem należności zajmuje się windykator. Może to być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub zlecenie albo prowadząca własną działalność gospodarczą. Czyli jest to taka robota, jak każda inna. Windykator - w przeciwieństwie do komornika - nie jest funkcjonariuszem publicznym.

Windykator może do nas dzwonić w sprawie zadłużenia, wysyłać listy ponaglające do zapłaty długu lub odwiedzić nas w domu. Nie może za to:

Jeśli windykator przekroczy swoje prawa, trzeba powiadomić policję bądź prokuraturę!

Zwróć też uwagę, czy roszczenia firmy windykacyjnej nie uległy przedawnieniu. Niektóre wykorzystują bowiem niewiedzę dłużników, dotyczącą przedawnienia roszczeń, i chcą wymusić spłatę długu już przeterminowanego. Czyli w praktyce takiego, którego nie musimy spłacać.

Źródło: Monika Janus, Krajowa Rada Komornicza

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.