Grażyna Mazurek

Kiedy można odstąpić od umowy z wykonawcą lub sprzedawcą?

Kiedy można odstąpić od umowy z wykonawcą lub sprzedawcą? Fot. 123rf
Grażyna Mazurek

Na pytanie Czytelnika odpowiada Anna Winnicka-Skalniak, adwokat z Zielonej Góry.

- Na początku maja 2016 r. zawarłem umowę sprzedaży drzwi wraz z montażem, w której sprzedawca zobowiązał się dostarczyć i zamontować zamówione przeze mnie drzwi w ciągu miesiąca od podpisania umowy. Podczas próby montażu w czerwcu 2016 r. okazało się, że drzwi są uszkodzone. Sprzedawca zobowiązał się, że dostarczy nieuszkodzone drzwi w możliwie najszybszym terminie. Minęły ponad dwa miesiące, a ja nadal nie mam drzwi do łazienki. Czy mam prawo odstąpić od umowy z niesłownym sprzedawcą?

- Tak. W przypadku gdy dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, może pan wyznaczyć dodatkowy termin (najlepiej w formie pisemnej) do wykonania zobowiązania z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu tego terminu będzie pan uprawniony do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy uprawnia pana do żądania zwrotu wpłaconej zaliczki, a w przypadku zadatku sumy dwukrotnie wyższej. Co więcej, dłużnik ma obowiązek także naprawić wszystkie szkody, jakie poniósł pan w konsekwencji niewykonania zobowiązania.

Należy podkreślić, iż zgodnie z obowiązującym prawem istnieje także możliwość zastępczego wykonania czynności. Aby skorzystać z tej instytucji konieczne jest jednak skierowanie do sądu pozwu o wydanie upoważnienia do wykonania zastępczego, po którego uzyskaniu wierzyciel ma prawo wykonać świadczenie osobiście bądź przy udziale osób trzecich obciążając kosztami dłużnika.

Grażyna Mazurek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.