Materiał informacyjny

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Materiał informacyjny

Możesz dołączyć do szeregów podlaskiej Policji, jeżeli jesteś:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest dostarczenie do Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej lub Powiatowej Policji woj. podlaskiego następujących dokumentów wymienionych na stronie:
www.podlaska.policja.gov.pl/rekrutacja:

  1. podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
  3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
  4. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
  5. książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
  6. kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

OFERUJEMY:

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
47 711 3604 / 47 711 2254 / 47 711 2868
[email protected]
facebook.com/PodlaskaPolicja

POZNAJ INNYCH WYSTAWCÓW TARGÓW


PODLASKIE TARGI PRACY
Atrium Biała

Białystok
ul. Miłosza 2
24-25 marca 2023
piątek - godz. 11.00-17.00
sobota - godz. 11.00-16.00

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.