Konsultacje w sprawie rewitalizacji. Mieszkańcy wytypują najbardziej zaniedbane miejsca

Czytaj dalej
Fot. Lucyna Makowska
Grzegorz Kozakiewicz

Konsultacje w sprawie rewitalizacji. Mieszkańcy wytypują najbardziej zaniedbane miejsca

Grzegorz Kozakiewicz

Od 30 marca gminni urzędnicy zbierają opinie w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje potrwają do końca kwietnia.

Konsultacje prowadzone będą poprzez publikację na stronie internetowej gminy projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów, na którym podjęte zostaną prace rewitalizacyjne.

Opinie przesyłać można listownie, mailowo lub dostarczać je osobiście do siedziby urzędu gminy. Swoje zdanie wyrażać mogą zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, oraz organizacje społeczne. - Planujemy również spotkania, warsztaty, a w razie potrzeby nawet spacery studyjne, których celem będzie wytypowanie miejsc najbardziej zdegradowanych - mówi Izabela Mróz z urzędu gminy.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji jest przepustką do starań o środki zewnętrzne na związane z nią inwestycje.

Mowa o 12 mln euro, jakie zapisano w Regionalnym Programie Operacyjnym na rozwój obszarów zmarginalizowanych. Wśród nich wymienia się zwłaszcza tereny powojskowe, pofabryczne i popegeerowskie. Pierwsze konkursy rozpisane zostaną w czerwcu. Do wzięcia będzie 25 milionów złotych.

Na dofinansowanie liczyć mogą projekty modernizacji budynków należących do samorządu, czy te dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej. W ramach konkursów starać będzie się można również o środki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, o ile znajdą się one na obszarach rewitalizowanych.

Jak przyznają w Trzebielu, miejscowość trapi cały szereg problemów przestrzennych.

Zniszczenia wojenne i powojenna niefrasobliwość planistów sprawiła, że centrum pełne jest luk w zabudowie, zaś ta, która pozostała, pilnie wymaga prac remontowych. Przestrzeń pomiędzy budynkami pozostaje w znacznej mierze niezagospodarowana. Część uliczek odchodzących od „rynku” to drogi gruntowe, przy których występują dzikie wysypiska śmieci.

Pozostałości szubienicy tak jak inne zabytki są zdewastowane.
Lucyna Makowska Pozostałości szubienicy tak jak inne zabytki są zdewastowane.

Według członków komisji odpowiedzialnej za opracowanie programu rewitalizacji, wzmożonej troski wymagają także takie miejscowości jak Dębinka, Niwica, Nowe Czaple, Bronowice, Przewoźniki i Żarki Wielkie.

Charakteryzuje je niski stan dróg, budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej. Nie ma chodników, czy miejsc rekreacji dla mieszkańców. Brakuje parkingów.

Na problemy natury estetycznej nakładają się problemy społeczne. Bezrobocie, przestępczość, niska aktywność mieszkańców i odpływ ludności, która ucieka do miast i za granicę.

Grzegorz Kozakiewicz

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.