Kto może skorzystać z dodatku mieszkaniowego

Czytaj dalej
Fot. Jakub Pikulik / archiwum
Patrycja Wacławska

Kto może skorzystać z dodatku mieszkaniowego

Patrycja Wacławska

Zwrócenie się o pomoc finansową na płacenie czynszu to żaden wstyd - warto o tym pamiętać.

Czynsz rośnie, a w Twoim portfelu nie przybywa pieniędzy? Niestety, wielu z nas tego doświadcza. Bieżące regulowanie płatności sprawia szczególny problem emerytom i rencistom, bowiem ich świadczenia bywają naprawdę groszowe. Warto więc pamiętać, że osoba, która ma problem z regularnym wywiązywaniem się ze zobowiązań finansowych wobec zarządcy domu, w którym mieszka, może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest to pomoc finansowa przyznawana przez gminy (w praktyce zwykle przez ośrodki pomocy społecznej) osobom, które są w trudnej sytuacji materialnej. Dodatek pokrywa część ich wydatków na utrzymanie mieszkania lub domu. Podstawę prawną przyznawania dodatków stanowi ustawa z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 180). Zgodnie z nią, z dodatku można skorzystać, jeśli łącznie zostaną spełnione trzy warunki. Poniżej wyjaśniamy szczegółowo, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy.

Warunek pierwszy: niski dochód

Dopuszczalna wysokość dochodu zależy od tego, czy mieszkanie lub dom zamieszkuje osoba samotna, czy też gospodarstwo jest wieloosobowe. W przypadku prowadzących gospodarstwo domowe samotnie, zasadą jest to, że dochód nie powinien przekraczać 175 proc. najniższej emerytury. Dla gospodarstw domowych prowadzonych przez co najmniej dwie osoby, próg jest równy 125 proc. najniższej emerytury na każdego z domowników.

Aktualnie najniższa emerytura ma wysokość 882,56 zł. Oznacza to, że w przypadku osób samotnych, chcących ubiegać się o dodatek, dopuszczalny średni miesięczny dochód wynosi obecnie 1.544,48 zł, zaś w przypadku rodzin - 1.103,20 zł brutto na każdego domownika.

Co istotne, brany jest tu pod uwagę średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy sprzed złożenia wniosku o dodatek.

PRZYKŁAD
Anna i Tadeusz są małżeństwem emerytów. Ona ma emeryturę w wysokości 950 zł brutto, zaś on - 1.220 zł brutto. Ich dochód brutto wynosi więc 1.085 zł brutto na osobę. Jednak w styczniu Tadeusz - chcąc wesprzeć domowy budżet - podjął się wykonania pracy zleconej. Zarobił w sumie 4.000 zł. Gdyby małżonkowie złożyli wniosek o przyznanie dodatku w lutym, marcu bądź kwietniu, ich średni dochód przekroczyłby dopuszczalny próg. Jeśli zaczekają ze złożeniem wniosku do maja, styczniowy dochód nie będzie już brany pod uwagę.

Patrycja Wacławska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.