Ludzie też płacą za reformę

Czytaj dalej
Fot. Sławomir Kowalski / Polska Press
Justyna Wojciechowska-Narloch

Ludzie też płacą za reformę

Justyna Wojciechowska-Narloch

Ponad 200 osób - nauczycieli i pracowników niepedagogicznych toruńskich szkół - w różny sposób dotknęły zmiany kadrowe związane z reformą oświaty.

Można powoli podsumowywać etatowe żniwo, które przynoszą zmiany w ustroju szkolnym. Rozpoczęte w tym roku wygaszanie gimnazjów i wymuszona przez reformę konieczność likwidacji tych szkół odbiły się również na zatrudnionych tam ludziach. I to nie tylko na nauczycielach.

Bolesne przekształcenia

- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych lub obsługowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, w których było zmniejszenie zatrudnienia (dotyczy to dwóch samodzielnych gimnazjów, które z dniem 1 września 2017 r. zostały włączone do szkół podstawowych) podjęli różne decyzje - tłumaczy Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka prezydenta Torunia. - To m.in. podjęcie pracy na innym stanowisku w tej samej szkole, przejście do pracy w innych jednostkach oświatowych, przejście na emeryturę lub wyrazili zgodę na pracę w zmniejszonym wymiarze czasu pracy. W trakcie poszukiwania pracy są jeszcze dwie osoby.

Zarówno w Wydziale Edukacji, jak i w szkołach trwają intensywne prace mające na celu wskazywanie nauczycielom niepełnozatrudnionym szkół, w których będą uzupełniać etat.

Tu trzeba wyjaśnić, że z mocy prawa gimnazja funkcjonujące w zespołach ze szkołami podstawowymi, włączane są w ich struktury. W przypadku samodzielnie działających gimnazjów, a w Toruniu były takie trzy, samorządy miały kilka możliwości.

W mieście zdecydowano się na przyłączenie Gimnazjum nr 2 na Jakubskim Przedmieściu do sąsiedniej podstawówki o tym samym numerze. Ten sam scenariusz zadziałał w przypadku Gimnazjum nr 21 z ul. Morcinka, które włączono w struktury SP nr 7 z ul. Bema. W miejsce Gimnazjum nr 3 z ul. Żwirki i Wigury powołano nową SP nr 4, której rejonem jest m.in. rozbudowujące się osiedle JAR.

I to właśnie pracownicy administracji i obsługi z Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 21 znaleźli się w najtrudniejszej kadrowo sytuacji. Rachunek ekonomiczny nie pozwala bowiem na dublowanie stanowisk pracy.

Cząstka etatu

Z danych, które miasto przekazało nam tuż przed zakończeniem roku szkolnego wynikało, że od września pracę w toruńskich szkołach może stracić 27 nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania. Ponadto 15 nauczycieli przejdzie w stan nieczynny.

Na tym jednak nie koniec. Aż 96 pedagogów wyraziło zgodę na zmniejszenie liczby godzin, co jest równoznaczne z rezygnacją z części etatu. Takie decyzje podejmowane były, aby w ogóle zachować pracę.

- Zarówno w Wydziale Edukacji, jak i w szkołach trwają intensywne prace mające na celu wskazywanie nauczycielom niepełnozatrudnionym szkół, w których będą uzupełniać etat. Należy dodać, iż na ograniczenie zatrudnienia wpływ mają tendencje demograficzne, co powoduje spadek liczby uczniów szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych - informowała w czerwcu rzeczniczka prezydenta.

Dziś wiemy jeszcze, że do 10 sierpnia 62 nauczycieli złożyło wnioski o udzielenie urlopu zdrowotnego.

Reforma kosztuje

Dane dotyczące wydatków miasta związanych z wdrożeniem reformy jak do tej pory są bardzo mało precyzyjne. Wiadomo jedynie, że na przygotowanie pracowni fizycznych, chemicznych, biologicznych i informatycznych wydano prawie 1,6 mln zł. Musiały powstać aż w 12 podstawówkach.

Ile wyniosą odprawy dla zwalnianych nauczycieli? Tego nie wiadomo.

Takie zmiany

Od roku szkolnego 2017/18 nie przeprowadza się rekrutacji do klas I dotychczasowego gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (przekształcanej w szkołę branżową I stopnia). 31 sierpnia 2019 roku będzie ostatnim dniem funkcjonowania tych szkół w ustroju szkolnym. Reforma zostanie przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe[3] i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe[4]. Ustawy zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę dnia 9 stycznia 2017 roku[5][6] i opublikowane w Dzienniku Ustaw 11 stycznia 2017 roku.

Justyna Wojciechowska-Narloch

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.