Miasto i Gmina Zabłudów

Czytaj dalej
Materiał informacyjny Gminy Zabłudów

Miasto i Gmina Zabłudów

Materiał informacyjny Gminy Zabłudów

Gmina Zabłudów jest położona w północno – wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Malowniczo położona, pośród kompleksów leśnych, pól i łąk. Swoje piękno zawdzięcza krajobrazom Puszczy Knyszyńskiej oraz rozlewiskom rzeki Narew. Atutem jest położenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Białystok. Gminę tworzy 47 miejscowości, w tym blisko 500-letnie miasto Zabłudów, będące siedzibą władz samorządowych. Powierzchnia gminy to 340 km2, zamieszkana przez 9 200 mieszkańców.

Powrót do serwisu „30 lat podlaskiego samorządu”

URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE
ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
tel.: (85)71-88-100 189
e-mail: [email protected]
www.um.zabludow.wrotapodlasia.pl

Miasto i Gmina Zabłudów
Miasto i Gmina Zabłudów

Gmina Zabłudów jest położona w północno – wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Malowniczo położona, pośród kompleksów leśnych, pól i łąk. Swoje piękno zawdzięcza krajobrazom Puszczy Knyszyńskiej oraz rozlewiskom rzeki Narew. Atutem jest położenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Białystok.

Gminę tworzy 47 miejscowości, w tym blisko 500-letnie miasto Zabłudów, będące siedzibą władz samorządowych. Powierzchnia gminy to 340 km2, zamieszkana przez 9 200 mieszkańców.

Dogodny układ komunikacyjny

Przez jej obszar przebiegają droga krajowa nr 19 Białystok – Lublin oraz droga wojewódzka nr 685 Białystok – Hajnówka, prowadząca bezpośrednio do Białowieskiego Parku Narodowego - rezerwatu z najlepiej zachowanym lasem nizinnym w Europie.
Gęsta sieć dróg lokalnych ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego, które szczególnie intensywnie rozwija się w strefie podmiejskiej Białegostoku (Kuriany, Halickie), a także w miejscowościach Skrybicze, Zwierki, Łubniki, Protasy, Zagruszany i Zabłudów. Dobrze rozwinięta na terenie gminy sieć placówek oświatowych sprzyja osadnictwu młodych rodzin.

Tereny pod inwestycje

Głównymi atutami terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Zabłudów są:

• położenie w bliskim sąsiedztwie aglomeracji Białegostoku oraz poza obszarami prawnie chronionymi,
• niski wskaźnik urbanizacji,
• dobra sieć połączeń komunikacyjnych,
• dostęp do zasobów ludzkich i naturalnych,
• niskie stawki podatków wynikające z miejsko-wiejskiego charakteru gminy,
• doświadczenie w obsłudze inwestorów,
• przychylność władz samorządowych.

Miasto i Gmina Zabłudów

Fabryka SaMASZ

W 2018 roku firma SaMASZ - światowy lider w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości maszyn rolniczych i komunalnych, przeniosła swoją siedzibę w okolice Zabłudowa. W bezpośrednim sąsiedztwie wciąż jeszcze są do kupienia uzbrojone tereny inwestycje, będące własnością gminy.

Zakłady produkcyjne i usługowe w większości zlokalizowane są w północnozachodniej części gminy, w miejscowościach: Kuriany, Białostoczek, Halickie, Protasy, Zwierki będących w sąsiedztwie bądź bliskiej odległości od miasta Białegostoku
Na terenie gminy w ostatnich latach zaczęły powstawać, także nowe formy działalności gospodarczej, uwzględniające potrzeby rynku. W 2019 roku zarejestrowanych było 570 małych firm usługowych /osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/.
Powstają tu również inwestycje na bazie nowoczesnych technologii, takie jak biogazownia rolnicza, zajmująca się produkcją energii elektrycznej i cieplnej.

Gmina z uwagi na dużą powierzchnię posiada jedne z lepszych w województwie podlaskim rolnicze przestrzenie produkcyjne. Sprzyja to rozwojowi hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej, drobiu oraz produkcji roślinnej, głównie zbóż. Produkcja rolna dominuje w południowej i wschodniej części gminy.

Atrakcyjna kulturowo i turystyczne

Gmina Zabłudów posiada także korzystne warunki do rozwoju turystyki. W rejonie północnym znajdują się teren Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wraz z otuliną.

Miasto i Gmina Zabłudów

Rozlewisko rzeki Narew w Kaniukach

W rejonie południowym gmina leży w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew i stanowiącym część Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi.

Rolnicze tereny gminy wraz z lasami sprzyjają turystyce rekreacyjnej. Wędrówki ułatwiają wyznaczone szlaki i trasy rowerowe:

• „Doliną Narwi”
Szlak przebiega przez wsie: Ciełuszki – Kaniuki – Ryboły i stanowi część Europejskiego Szlaku Bocianiego. Na jego trasie można podziwiać zapierające dech widoki rozległej i płaskiej doliny rzeki Narew. Urokliwe wioski z tradycyjną zabudową drewnianą, zdobieniami snycerskimi i okiennicami, Przeniosą turystów w bajeczny świat, jakże daleki od miejskiego zgiełku.

Miasto i Gmina Zabłudów

Bocian - jeden ze skarbów gminy

• „Skrajem Puszczy Knyszyńskiej”
Szlak o długości 60 km, z czego 17 przebiega przez obszar Gminy Zabłudów i prowadzi przez wsie: Kuriany – Płoskie – Kamionka – Słomianka – Żednia.
Okolice Puszczy Knyszyńskiej zachwycają dzikością przyrody, bajecznymi pejzażami, ciszą i nieprzebranym bogactwem roślin, ptaków i zwierząt, które są niepowtarzalnym skarbem tych terenów
• „Szlak Świątyń Prawosławnych”

Szlak autokarowy prowadzący przez Białystok – Zabłudów – Bielsk Podlaski – Hajnówkę. Na terenie Gminy Zabłudów przebiega przez Zabłudów i wsie:

- Pawły - cerkiew prawosławna cmentarna p.w. św. Jana Teologa, drewniana z 1883r.,
- Ryboły: cerkiew prawosławna par. p.w. śś. Kosmy i Damiana, lata 1874-1879, cerkiew cmentarna p.w. św. Jerzego, drewniana z XVIII-XIX.

Na terenie miasta Zabłudowa oprócz zabytkowej cerkwi p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny wybudowanej w latach 1847-1855 warto zwiedzić także:

- kościół katolicki p.w. św. Ap Piotra i Pawła datowany na lata 1805-1840,
- kaplicę p.w. św. Marii Magdaleny (na d. cmentarzu unickim), 1848 r.
- cmentarz rzymsko-katolicki p.w. św. Rocha (nieczynny) wraz z kaplicą p.w. św. Rocha, 1850r.

Dzięki pasji twórców ludowych rozwijany jest miejscowy folklor i tradycje z zakresu rzeźby w drewnie, wyrobów ze słomy, metaloplastyki, kowalstwa, haftu.

Materiał informacyjny Gminy Zabłudów

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.