Mieszkańcy budują swoje otoczenie

Czytaj dalej
Fot. Alicja Kucharska
Alicja Kucharska

Mieszkańcy budują swoje otoczenie

Alicja Kucharska

Czy kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Świebodzinie okaże się sukcesem? Rozmowa z Beatą Amrogowicz - sekretarzem gminy Świebodzin

Upłynął już termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców. Zainteresowanie było bardzo duże.
To prawda. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wpłynęło łącznie 51 wniosków. 17 w ramach tzw. zadań małych, czyli do 15 tysięcy złotych i 34 wnioski na zadania duże, tj. od 15 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Do dyspozycji mieszkańców jest pół miliona złotych, w podziale na zadania małe 100 tys., a na duże 400 tysięcy. Ogółem zgłoszone zadania przekroczyły pulę pięciokrotnie. Sumując wartość wszystkich zadań otrzymaliśmy kwotę ponad 2,5 mln złotych.

Złożenie wniosku nie oznacza jednak, że zostanie zakwalifikowany do etapu głosowania.
O tym decyduje komisja, która do 11 października opublikuje listę zakwalifikowanych propozycji. Weryfikacja dotyczy kilku względów, m. in. czy wniosek został złożony przez mieszkańca gminy, czy planowana inwestycja dotyczy działki lub obiektu będącego własnością gminy, czy koszt podany przez wnioskodawcę jest realny albo też, czy zadanie uda się wykonać w ciągu jednego roku. Jednocześnie zadanie musi być zadaniem inwestycyjnym albo remontowym.

Czy na tym etapie możemy powiedzieć już coś więcej o samych projektach?
Możemy powiedzieć, że są bardzo różnorodne i dotyczą różnych dziedzin. Dla przykładu możemy wymienić chociażby propozycję budowy miasteczka ruchu drogowego, doposażenie placów zabaw, budowę skateparku, wiat piknikowych, strzelnicy łuczniczej, parku linowego, wykonanie muralu na ścianie przy urzędzie miejskim, modernizację elewacji budynku biblioteki miejskiej. Są też zadania typowo remontowe dotyczące podwórek, chodników, dróg czy świetlic wiejskich, ale i turystyczne, m. in. zakup lunety obserwacyjnej na taras widokowy ratusza, tablice turystyczne i fotogramy w ramach świebodzińskiej ścieżki turystycznej

Zadania, na które będzie można głosować, zostaną opublikowane w październiku. O wyniku zadecydują... mieszkańcy.
To prawda. Myślę, że największym sukcesem i jednocześnie zaletą budżetu obywatelskiego jest fakt, że to mieszkańcy decydują, jakie projekty będą realizowane w roku następnym. To ich własna inicjatywa i zaangażowanie mogą zmienić najbliższe otoczenie. O sukcesie budżetu obywatelskiego świadczą również wszystkie - już zrealizowane i będące w trakcie realizacji - projekty.

Można się więc spodziewać, że będzie kolejna - III edycja budżetu obywatelskiego?
Mam nadzieję, że tak, bo jak widać, pomysłów i propozycji jest bardzo dużo. Te propozycje są też wskazaniem potrzeb mieszkańców i podpowiedzią jakich inwestycji chcieliby na terenach wiejskich i w mieście, a to z kolei być może będzie skutkować wprowadzeniem ich do budżetu gminy, jeśli nie budżetu obywatelskiego. Jednocześnie możemy przypomnieć, że 26 września mija termin składania wniosków, które miałyby być uwzględnione w projekcie budżetu gminy w kolejnym roku.

Przełom października i listopada to będzie gorący czas w urzędzie miejskim...
Z pewnością, bo już 12 października rozpocznie się głosowanie mieszkańców nad zakwalifikowanymi propozycjami, które potrwa dwa tygodnie i zakończy się 26 października. Następnie czeka nas liczenie głosów, by pod koniec listopada ogłosić wyniki.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Alicja Kucharska

Alicja Kucharska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.