Joanna Boroń

Miliony ze zwolnień lekarskich wracają do ZUS

Miliony ze zwolnień lekarskich wracają do ZUS
Joanna Boroń

98 milionów złotych wraca do funduszu chorobowego - to efekt tegorocznych kontroli zwolnień lekarskich przez pracowników ZUS.

- W województwie zachodniopomorskim kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu tego wyniosła prawie 2,7 mln złotych - informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. Od stycznia do końca czerwca zachodniopomorski oddział ZUS przeprowadził 11,5 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy: w samym tylko regionie koszalińskim skontrolował 4,5 tys. osób na zwolnieniu lekarskim. Kwota niewypłaconych zasiłków z tego tytułu to ponad 88 tys. zł. W Koszalinie na ponad 0,5 mln zł ograniczono też wypłaty 357 ubezpieczonym, którzy utracili tytuł ubezpieczenia. Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. W Koszalinie w 384 osoby straciły z tego powodu ponad 28 tys. zł .

Zwolnienia lekarskie pod lupą

W województwie zachodniopomorskim kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich przez pierwsze sześć miesięcy tego roku wyniosła prawie 2,7 mln zł

Zwolnienia lekarskie kontroluje się pod względem formalności (autentyczności i zgodności z przepisami) oraz prawidłowości ich wykorzystania. Taka kontrola ma na celu ustalenie, czy pracownik podczas zwolnienia lekarskiego nie wykonuje pracy zarobkowej oraz nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem. O takie kontrole często wnioskuja sami pracodawcy, albo współpracownicy. Utrata wynagrodzenia albo prawa do zasiłku chorobowego to najczęstsze skutki odkrytych nieprawidłowości. Od stycznia do końca czerwca zachodniopomorski oddział ZUS przeprowadził 11,5 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w Koszalinie 4,5 tys.). W konsekwencji wydano 312 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota niewypłaconych zasiłków to przeszło 173 tys. zł.

- Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Obniżenie jest w sytuacji niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty otrzymania - informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. Świadczenie w kwocie zmniejszonej o 25 proc. wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy, do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie dotknęło w pierwszym półroczu 2017 r. 1020 osób w województwie na łączną kwotę ponad 78 tys. zł (w Szczecinie 636 osób, na ponad 50 tys., w Koszalinie 384 osoby, na ponad 28 tys.).

Jednak najpoważniejsze oszczędności ZUs dotyczą obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z tego powodu w pierwszej połowie roku obniżono wypłaty na kwotę niemal 2,5 mln zł - tylko w samym zachodniopomorskim.

Joanna Boroń

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.