Możesz zdobyć indeks na 61 kierunkach studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim

Czytaj dalej
Fot. Jacek Katos
Leszek Kalinowski

Możesz zdobyć indeks na 61 kierunkach studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim

Leszek Kalinowski

Trwa rekrutacja na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Sprawdź, jaka jest tegoroczna oferta i o jakich datach musisz pamiętać, by zdobyć indeks...

Tegoroczna rekrutacja prowadzona jest na:

Ważne daty naboru

Kalendarz rekrutacji (studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite mgr):

Przewiduje się przeprowadzenie II naboru z ostatecznym terminem jego zakończenia do 15 października br.
Lista kierunków, na które prowadzony będzie II nabór, ogłoszona zostanie 31 sierpnia 2020 r.
Lista kierunków, na które prowadzony będzie III nabór, ogłoszona zostanie 28 września 2020 r.

Pamiętaj o tych dokumentach

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie:
ELEKTRONICZNIE na adres: [email protected] – wysyłając skany wszystkich wymaganych dokumentów – z obowiązkiem przedłożenia oryginałów w terminie późniejszym;
POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Rekrutacja UZ, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra – wysyłając oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów – z możliwością odebrania ich w trakcie roku akademickiego, w dziekanacie wydziału, na którym prowadzony jest dany kierunek studiów – pod uwagę barana jest data dostarczenia wymaganych dokumentów na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego
[polecane]20096306,20105954,20026631,20121700[/polecane]

Nabór na studia drugiego stopnia

Kalendarz rekrutacji (studia stacjonarne drugiego stopnia):

Przewiduje się przeprowadzenie II naboru z ostatecznym terminem jego zakończenia do 14 października br.

Limit przyjęć:

Ogółem – 7841
w tym na studia:

Leszek Kalinowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.