Nowe Centrum dla Seniorów

Nowe Centrum dla Seniorów

Zgłaszać się mogą nie tylko łodzianie, ale też mieszkańcy okolicznych powiatów w wieku 65+. Klub oferuje bogatą ofertę zajęć, warsztatów i wycieczek.

Przy Miejskim Centrum Medycznym „Górna” przy ul. Cieszkowskiego 6 wczoraj (6 grudnia) rozpoczęło działalność nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora.

Klub Seniora działa w ramach projektu „Pomocna Dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014.

W jego ramach z ciekawych propozycji aktywizacji mogą korzystać osoby 65+ z Łodzi, a także powiatów brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego i pabianickiego.

Już blisko 25 proc. ludności Łodzi skończyło 65 lat. Osoby te zmagają się z wieloma problemami związanymi z wiekiem, jak ograniczenia wynikające z przewlekłych chorób czy niepełnosprawności.

Jednak głębszym problemem zgłaszanym przez łódzkich seniorów jest nasilające się zjawisko „singularyzacji” osób starszych i związane z nim poczucie marginalizacji i izolacji społecznej.

Poza potrzebą wsparcia w części codziennych czynności, osoby starsze oczekują kontaktu, możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Dlatego też przy MCM „Górna” powstało Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora - Pomocna Dłoń.

Opieką zostanie objętych około 200 niesamodzielnych osób po 65. roku życia. Przy rekrutacji preferowane są kobiety, co wynika ze zjawiska feminizacji społeczeństwa województwa łódzkiego, oraz osoby w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i społecznej.

Członkowie Klubu będą mogli korzystać z porad psychologicznych, prawnych, rodzinnych i socjologicznych. Szeroka oferta zajęć integracyjnych oraz atrakcyjne wycieczki i wydarzenia poza Klubem będą dostosowane do preferencji i potrzeb uczestników.

Na miejscu odbywać się będą także warsztaty z podstaw obsługi komputera i znajomości internetu oraz zajęcia prozdrowotne i ruchowe, także dla niepełnosprawnych.

Oferta Klubu obejmuje dostęp do biblioteczki z książkami i codzienną oraz tematyczną prasą. Zakupiono też gry oraz materiały do kreatywnego spędzania czasu. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w ramach różnorodnych kółek tematycznych, m.in. rękodzieła, geograficznego, kulinarnego i kulturalnego. Ciekawą atrakcją będzie kino seniora. Prowadzone będą też warsztaty komputerowe.

Żeby dostać się do Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora - Pomocna Dłoń, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i załączniki, dostępne na stronie www.pomocna-dlon.org i w siedzibie Klubu przy ul. Cieszkowskiego 6. Można je też wypełnić na miejscu. Więcej informacji można uzyskać też pod nr 502-863-022.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.