Ochotnicza Straż Pożarna Mysłowice Janów

Czytaj dalej

Ochotnicza Straż Pożarna Mysłowice Janów

Dynamiczny rozwój przemysłu na Górnym Śląsku i tym samym wzrost zagrożenia pożarowego był przesłanką do powoływania jednostek strażackich. Obok Ochotniczej Straży Pożarnej powstałej w Mysłowicach w 1864 r., powstawały jednostki w dzielnicach. Tak było w przypadku Janowa Miejskiego, gdzie 28 października 1905 r. powołano Ochotniczą Straż Pożarną. Do Jednostki przystąpiło wtedy 23 członków, w tym 18 aktywnych i 5 honorowych.

Pierwsza remiza znajdowała się na końcu ulicy Jasińskiego. Był to niewielki drewniany budynek, który pełnił funkcję przechowalni sprzętu. W 1907 r. magistrat przekazał jednostce sikawkę ręczną. Z tej okazji odbyły się tam ćwiczenia, a po nich zabawa taneczna w lokalu Korzonka.

W 1922 r. przyłączono Górny Śląsk do Polski. Dwa lata później, w 1924 r., powstał tu Związek Straży Pożarnych województwa śląskiego. OSP Janów Miejski weszła w jego skład. W 1938 r. OSP Janów Miejski została zmotoryzowana – sikawkę ręczną i konie zastąpiono wozem strażackim. Ze składek członkowskich dokonano zakupu motopompy.

Po II wojnie światowej działalność OSP Janów reaktywowali druhowie: Józef Wiercimok (prezes), Józef Jałowiecki (komendant), Eryk Tomczyk (sekretarz), Alfred Mały (skarbnik) oraz członkowie: Eryk Kimel, Józef Lisowski, Florian Kolarz, Alojzy Duryń, Edward Hornik, Bernard Ślązak, Wiktor Lelonek, Henryk Stęchły, Ryszard Ślązak, Joachim Hohuł i Jerzy Stęchły. Dnia 4 maja 1947 r. odbyło się poświęcenie nowego sztandaru.

W 1958 r. powołano nowy zarząd OSP Janów na czele z prezesem – Konradem Wójcikiem. W tym czasie oprócz działalności gaśniczo-ratowniczej strażacy urządzali pokazy sportowo-pożarnicze, festyny ogrodowe, mecze piłki nożnej i seanse filmowe o tematyce pożarniczej, propagujące zasady ochrony przeciwpożarowej w społeczeństwie. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta Mysłowice z czerwca 1958 r. informuje o tym, że OSP Janów była jednostką całkowicie zmotoryzowaną i przejawiała wzorową aktywność. Stan osobowy jednostki wynosił 18 strażaków czynnych w wieku od 18 do 24 lat. Natomiast zarząd składał się ze starszych i doświadczonych działaczy pożarniczych.

W 1958 r. zapadła decyzja o budowie nowej remizy. W celu pozyskania terenu, wiele starań dołożył ówczesny prezes, Konrad Wójcik. Prace koordynował i nadzorował Franciszek Hornik. W 1959 r. w ramach obchodów Tygodnia Strażackiego wmurowano kamień węgielny. Uroczyste przekazanie strażnicy nastąpiło 1 października 1961 r. Od tamtej pory strażnica mieści się przy ul. Bolesława Chrobrego (do niedawna ul. 28 stycznia).

W 1968 r. strażacy OSP Janów zorganizowali Tydzień Strażacki, który rozpoczął się 18 maja akademią w siedzibie ochotników. Był to szereg imprez: zawody sportowe, zabawy taneczne, projekcje filmowe i quiz dla najmłodszych „Co wiesz o straży pożarnej?”. 24 maja o godz. 18 przeprowadzono pokazowe ćwiczenia strażackie przy ul. Janowskiej.

Zmiany w prawie dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce z początku lat 90. XX wieku znalazły odzwierciedlenie w działalności OSP Janów. Janowska straż nie została związana z nową strukturą Państwowej Straży Pożarnej, lecz miała czynnie wpierać powołaną do działania Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą z Mysłowic.

Na przełomie XX i XXI wieku OSP Janów skupiało 22 członków czynnych, 8 wspierających i 3 honorowych. W skład zarządu wchodzili: prezes – Jacek Lubowiecki, wiceprezes – Andrzej Winiarski, naczelnik – Roman Marek, z-ca naczelnika – Jerzy Lisowski, sekretarz – Włodzimierz Starczyński, skarbnik – Norbert Tomecki, gospodarz – Henryk Grzywacz.
Od 2001 r. janowska straż została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Na 2005 rok przypadał jubileusz 100-lecia, na który zaproszono delegacje z sąsiednich jednostek. W kościele parafialnym na Janowie odbyła się msza święta, w czasie której dokonano poświęcenia nowego sztandaru. Zorganizowano festyn strażacki i uhonorowano druhów o najdłuższym stażu: Bernarda Pikosa za 50 lat służby, Romana Marka za 45 lat, Norberta Tomeckiego za 40 lat, Jerzego Lisowskiego za 25 lat, Henryka Grzywacza za 20 lat, a Bogdana Gondzika za 20 lat. W tym dniu OSP Janów został nadany sztandar.

Obecnie w szeregach jednostki działa 38 członków, w tym 32 czynnych, 3 wspierających, 3 honorowych oraz 5 zaślubionych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i 15 osób przygotowujących się do ślubowania. W skład zarządu wchodzą: prezes – Grzegorz Gorączko, wiceprezes/naczelnik – Armin Zycha, z-ca naczelnika – Tomasz Wilczek, sekretarz – Aleksander Frysztacki, skarbnik – Grzegorz Wilk, gospodarz – Zbigniew Marek.

Na wyposażeniu jednostki aktualnie znajdują się 2 samochody ratowniczo-gaśnicze: ciężki samochód marki SCANIA zakupiony w 2016 r. oraz 11-letni średni samochód RENAULT użyczony w 2012 r. z tutejszej Komendy Miejskiej PSP. Dodatkowo jednostka posiada samochód operacyjny VW Caravelle T5 zakupiony w 2016 r. przy wsparciu Rad Osiedla oraz Prezydenta Miasta Mysłowice.
Jednostka prowadzi działania ratowniczo–gaśnicze m.in. z zakresu gaszenia pożarów, usuwania skutków klęsk żywiołowych, niwelowania miejscowych zagrożeń jak np. usuwanie gniazd owadów, czy też wyjazdy do kolizji i wypadków drogowych. Wszystko to przy użyciu nowoczesnego sprzętu, którym operują profesjonalnie wyszkoloni strażacy. W 2017 r. ochotnicy OSP Janów interweniowali 151 razy, a do czerwca 2018 r. jednostka podjęła się już prawie 100 interwencji.

Idąc śladem poprzedników i założycieli, OSP Mysłowice Janów wykonuje również zadania o charakterze użyteczności społecznej, jak prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, organizacja Dni Otwartych w jednostce, prowadzenie cyklu spotkań dot. bezpieczeństwa z dziećmi i młodzieżą. Angażują się również w działalność innych stowarzyszeń, Urzędu Miasta, Centralnego Muzeum Pożarnictwa czy klubów sportowych z Mysłowic. Od 2011 r. OSP Janów ma swój wkład w organizację Międzynarodowej Wymiany Młodzieży z niemieckimi i czeskimi jednostkami OSP.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.