Od 1 stycznia inaczej jest liczony podatek od nieruchomości [poradnik]

Czytaj dalej
Fot. Wojciech Wojtkielewicz
Aleksandra [email protected]

Od 1 stycznia inaczej jest liczony podatek od nieruchomości [poradnik]

Aleksandra [email protected]

Dotychczas właściciele mieszkań płacili stawki, wynikające tylko z ich powierzchni, teraz trzeba doliczyć części wspólne Jeżeli wyliczony podatek to mniej niż 100 zł - trzeba zapłacić go w jednej racie rocznej, a nie w kwartalnych.

Wlipcu 2015 roku została podpisana przez prezydenta ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Modyfikuje ona m.in. przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych. Nowe przepisy dotyczące naliczania podatku od nieruchomości obowiązują od stycznia br. Co się zmieniło?

Wprowadzone zostały zmiany, dotyczące naliczania i sposobu wnoszenia podatku od nieruchomości części wspólnej budynku. Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „Jeżeli wyodrębniono własność lokalu, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.”

Udział w nieruchomości wspólnej wynika ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.Właściciel lokalu mieszkalnego w budynku, posiadający odrębną własność, jest więc zobowiązany do zapłaty - oprócz podatku od nieruchomości od zajmowanego lokalu - również podatku od gruntu na którym stoi budynek oraz części stanowiących współwłasność właścicieli lokali mieszkalnych.

Od 1 stycznia inaczej jest liczony podatek od nieruchomości [poradnik]
materiały prasowe Henryk Jankowski, rzeczoznawca majątkowy: - Podstawę opodatkowania stanowi dla gruntów - powierzchnia, dla budynków (ich części) powierzchnia użytkowa, dla budowli (jej części) związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą - wartość.Powierzchnię użytkową budynku obliczamy mierząc pomieszczenia po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach (z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych). Za kondygnację uważa się również podziemne garaże , piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. W w 100 procentach zalicza się do p.u. budynku powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle powyżej 2,20 m, powierzchnię pomieszczeń, ich części oraz kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 do 2,20 m zalicza się do p.u. w 50 proc., poniżej 1,40 m - pomija się.

Wyodrębnienie własności lokalu w budynku skutkuje tym, że podatek od części budynku stanowiących współwłasność należy ustalać na takich zasadach, że odnosi się powierzchnię użytkową lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku i tak ustaloną proporcję stosuje do powierzchni wspólnych części budynku i gruntu.

Ostatnio spółdzielnie mieszkaniowe przesyłają do właścicieli lokali mieszkalnych posiadających odrębną własność, instrukcję wypełniania druku IN-1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”, który należy przesłać do właściwego urzędu gminy.

Podawany jest następujący przykład: udział mieszkania wg aktu notarialnego wynosi 50/7560  powierzchnia wspólna budynku do opodatkowania (podana przez spółdzielnię dla każdego budynku) ,wynosząca np. 1600 m kw. = 10,58 m kw.: tą powierzchnię wpisujemy w części F2 druku IN-1.

Od roku 2016 podatek od części wspólnych budynku jest wnoszony przez właścicie- la, a więc zostanie wyłączony z opłaty wnoszonej do tej pory do spółdzielni.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Od 1 stycznia 2016 r. następuje jednak jeszcze jedna istotna zmiana, dotycząca właśnie sposobu wnoszenia tego podatku. Artykuł 6 ust. 11a ustawy stanowi, że: „W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty”.

Opisane zmiany reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. nr 9 poz. 31 z późn. zmianami, w tym obowiązującymi z dniem 01.01.2016 r. Pełny tekst przepisów po zmianach znajdziemy w Dzienniku Ustaw z 2015 r. (poz. 1045).

Aleksandra [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.