Odlicz wydatki na leczenie oraz na rehabilitację

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Patrycja Wacławska

Odlicz wydatki na leczenie oraz na rehabilitację

Patrycja Wacławska

Osoby, które ponoszą wydatki na leczenie oraz rehabilitację mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej – tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Komu, kiedy, pod jakimi warunkami przysługuje ulga – takie pytania od Czytelników trafiają do redakcji tygodnika „60 plus” bardzo często. Przypominamy więc zasady dotyczące tego przywileju podatkowego. Są one takie same, jak w latach poprzednich. Zacznijmy od przypomnienia, że najbliższa możliwość skorzystania z ulgi wiąże się z rozliczeniem z podatku dochodowego (PIT) za 2016 rok, którego powinniśmy dokonać do końca kwietnia bieżącego roku. Na odliczenie ulgi pozostało nam więc już niewiele czasu.

Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. Ulga pozwala na odliczenie od dochodu części wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Zgodnie z przepisami, wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na nielimitowane (odliczeniu podlega cała wydana kwota) i limitowane (kwotę przysługującego odliczenia ustala się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu).

Przepisy podatkowe precyzują, że fakt niepełnosprawności, która jest podstawą do skorzystania z ulgi, powinien być poświadczony stosownym dokumentem. Jest nim:

Jako osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidzkiej traktuje się osobę, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. Jako osobę niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidzkiej zaś osobę, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Przypomnijmy też, że zgodnie z przepisami osobą niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu podatnika jest osoba niepełnosprawna, której roczne dochody nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Aby mogły znaleźć zastosowanie przepisy dotyczące osoby pozostającej na utrzymaniu, musi być ona dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową. Podatnik, który utrzymuje jedną z tych osób (opiekun) może po spełnieniu warunków określonych przepisami skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Odliczenia można dokonać od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej albo od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Do grupy wydatków nielimitowanych, których poniesienie uprawnia do skorzystania z ulgi należą wydatki poniesione na:

Do wydatków limitowanych zalicza się te poniesione na:

Patrycja Wacławska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.