OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marta Kopias (tel. 42 213 52 50, 500 802 931) ogłasza, że: dnia 13-06-2019r. o godz.11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę przy Partyzancka 105/127 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w nieruchomości należącej do: Katarzyna Dębińska

stanowiącej : zabudowaną nieruchomość gruntową (działka nr 222 o pow. 3841m2 ; obręb 17, tereny mieszkaniowe B-0,0984 Ha oraz grunty orne klasy IVa-RIVa- 0,2857 ha). Na nieruchomości znajdują się: jednorodzinny, murowany budynek mieszkalny, murowany budynek inwentarski oraz murowana stodoła.

położonej: 95-200 Pabianice, Petrykozy ul. Pasterska 24
dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1P/00012380/1 .

Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 91 535,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 651,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 153,50zł, na konto kancelarii komorniczej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 22 10203352 0000 1202 0223 9127 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik Sądowy Marta Kopias

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.