Opaska ratująca życie dla seniorów

Czytaj dalej

Opaska ratująca życie dla seniorów

Seniorzy mogą się zgłaszać do udziału w projekcie „Łódź - Miasto (Tele)Opieki” bDostaną specjalną opaskę, która monitoruje funkcje życiowe.

Zmyślą o bezpieczeństwie seniorów firma HRP Care Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, Fundacją Wiosna – Jesień oraz Fenix PolandSp. z o.o. realizuje projekt „Łódź - Miasto (Tele)Opieki”. Udział w nim (całkowicie bezpłatnie) może wziąć 2 tys. osób.

Projekt zakłada możliwość całodobowego monitorowania stanu zdrowia oraz natychmiastowego przekazania informacji o jego pogorszeniu i potrzebie wezwania pomocy. Wsparciem ma służyć Centrum Teleopieki.

Teleopieka ma polegać na zapewnieniu każdemu uczestnikowi projektu specjalnej teleopaski, która pozwala weryfikować podstawowe czynności życiowe (tętno, temperatura ciała), nagłe zdarzenia (upadek, zdjęcie opaski, opuszczenie bezpiecznej lokalizacji) oraz komunikować się z Centrum.

Opaska wygląda jak nowoczesny zegarek i, podobnie jak czasomierz, nosi się ją na nadgarstku. Jest wyposażona w alarmowy przycisk SOS i kartę SIM z możliwością głosowego połączenia z Centrum Teleopieki. Każdy uczestnik projektu dostanie ją i będzie mógł z niej korzystać do 30 czerwca 2020 roku.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Łodzi w wieku 60+, osoby niesamodzielne oraz takie, które nigdy nie korzystały z tego typu wsparcia.

Nabór do projektu jest ciągły. Kolejny etap rekrutacji rozpocznie się 14 stycznia 2019 roku. Dokumenty rekrutacyjne są zamieszczone na stronie www.teleopieka.org oraz www.uml.lodz.pl/seniorzy można je odbierać również w biurze ds. rekrutacji.

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście lub za pośrednictwem bliskiej osoby w biurze ds. rekrutacji , gdzie można też uzyskać pomocy przy wypełnieniu wniosku (po wcześniejszym umówieniu spotkania w biurze ds. rekrutacji).

Z dokumentami można też przyjść do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, pokój 132, przy ul. Zachodniej 47.

Projekt pn. „Łódź – Miasto (Tele)Opieki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS), Oś: 9 Włączenie społeczne;  Działanie: 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.