Ponad 63 tys dzieci w naszym województwie NIE JEST ubezpieczone

Czytaj dalej
MM

Ponad 63 tys dzieci w naszym województwie NIE JEST ubezpieczone

MM

Wizyta u lekarza zaczyna się zawsze od sprawdzenia pacjenta w Ewusiu – czyli systemie, który na podstawie numeru PESEL weryfikuje nasze prawo do bezpłatnego leczenia. Jeśli Ty wyświetlisz się na czerwono, a Twoje dziecko na zielono z dopiskiem „DN” oznacza to nieprawidłowy status ubezpieczenia i wymaga wyjaśnienia. Nie ignoruj tej informacji. Ewuś nigdy się nie myli i taka sytuacja zawsze wymaga wyjaśnienia.

Rodzic, który podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje nieubezpieczone dziecko.

Pamiętaj! Zgłaszając dziecko do ubezpieczenia, dbasz o jego ubezpieczeniowe bezpieczeństwo i masz wpływ na to, ile pieniędzy na leczenie Ciebie i Twoich bliskich będzie miał Łódzki NFZ.

Gdyby wszyscy Rodzice w naszym regionie zgłosili dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego, budżet NFZ zasiliłaby wielomilionowa kwota, którą Łódzki NFZ mógłby wydać na leczenie mieszkańców.

Kogo należy zgłosić?

DZIECKO własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, DO UKOŃCZENIA PRZEZ NIE 18 LAT, a JEŻELI UCZY SIĘ DALEJ w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – DO UKOŃCZENIA 26 LAT, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.

Pamiętaj! Zgłoś do ubezpieczenia swoje nowo narodzone dziecko!

Obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego realizowany jest poprzez złożenie wniosku o takie zgłoszenie do płatnika składek na to ubezpieczenie, np.

Wystarczy, że jedno z ubezpieczonych rodziców zgłosi dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wnuki mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia dziadków tylko w przypadku, gdy żadne z rodziców nie posiada swojego ubezpieczenia w Polsce lub w innym kraju UE/EFTA.

Pamiętaj, że jeśli zmieniasz pracę lub uzyskujesz świadczenia emerytalno-rentowe (zmiana tytułu ubezpieczenia zdrowotnego), należy ponownie zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz członek rodziny został kiedyś zgłoszony do Twojego ubezpieczenia – ubezpieczenie członka rodziny nie odnawia się automatycznie u Twojego nowego płatnika, nowego płatnika musisz poinformować, że masz dziecko, które wymaga zgłoszenia, bo on o tym nie wie!

A jeśli Twoje dziecko pracuje

Jeśli dziecko zdobędzie własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np.
zostanie mu przyznana renta, stypendium sportowe, z którego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, zostanie zatrudnione na umowę zlecenie,
- pamiętaj o wyrejestrowaniu dziecka ze swojego ubezpieczenia, poprzez poinformowanie o tym swojego płatnika składek.

WAŻNE !!!! Po ustaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka (np. po ustaniu jego stosunku pracy, wygaśnięciu stypendium sportowego), PONOWNIE zgłoś je do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny, bo status członka rodziny nie jest przywracany automatycznie.

Jeśli EWUŚ wyświetla, że Twoje dziecko jest nieubezpieczone, a płatnik twierdzi, że jest zgłoszone jako członek rodziny do ubezpieczenia?

  1. Wypełnij wniosek o weryfikację status ubezpieczenia - pobierz tutaj
  2. Załącz do niego dokumenty potwierdzające Twoje zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dokument ZUS ZUA) oraz dokument potwierdzający zgłoszenie Twojego dziecka (lub innego członka rodziny) do ubezpieczenia (dokument ZUS ZCNA);
  3. ww. dokumenty wyślij na adres:
    Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydział Spraw Świadczeniobiorców, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58.

Gdzie sprawdzisz czy Ty i Twoje dziecko jesteście ubezpieczeni?

IKP

Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Na swoim koncie, będziesz mieć dostęp do danych medycznych zarówno swoich, jaki i swoich dzieci do 18 r.ż., sprawdzisz, czy są ubezpieczone. Sprawdzisz też, ile NFZ zapłacił za Wasze dotychczasowe leczenie.

Wejdź na pacjent. gov.pl i zobacz, jak się zalogować.

zobacz też:
- Ubezpieczenie dziecka. Pacjenci pytają, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ odpowiada
- Gdzie sprawdzić, czy jestem ubezpieczony?

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.