Pralnia z góry pobiera opłatę za wykonaną usługę. Czy to jest zgodne z prawem?

Czytaj dalej
Fot. pixabay.com
OPRAC. (GM)

Pralnia z góry pobiera opłatę za wykonaną usługę. Czy to jest zgodne z prawem?

OPRAC. (GM)

Na pytanie Czytelnika odpowiada Kazimierz Szymański, specjalista z Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.

Czy aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają zakładom pralniczym na pobieranie z góry należności za czyszczenie odzieży konsumentom? Personel naszej pralni osiedlowej tłumaczy to faktem, że wielokrotnie zdarzały się przypadki nieodbierania odzieży z pralni wtedy, gdy pobierano należność po wykonanej usłudze, co narażało pralnię na konkretne straty. Jeżeli mamy płacić z góry, to na jakie przepisy należy się powołać, gdy zajdzie potrzeba złożenia reklamacji na źle wykonaną usługę?

- Usługa pralnicza traktowana jest jako umowa o dzieło, do której mają zastosowanie przepisy art. 627 i następne Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 642 par. 1 Kodeksu cywilnego w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Przepis ten pozwala zatem stronom umowy na przyjęcie odmiennej niż kodeksowa regulacji – w tym pobieranie opłaty z góry. Na taką opcję muszą oczywiście wyrazić zgodę obie strony umowy, co oznacza, że jeśli nie dojdą do porozumienia to umowa nie zostaje zawarta.

Z wypowiedzi pana wynika, że personel pralni na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego wprowadził praktykę pobierania należności z góry za wykonaną usługę pralniczą uzasadniając to swoim interesem ekonomicznym oraz unikaniem strat finansowych. Podsumowując - praktyka pobierania należności z góry przez pralnię nie jest sprzeczna z przepisami prawa.

Odnosząc się do odpowiedzialności pralni za źle wykonaną usługę (przyjęcie reklamacji) wskazuję, że stosownie do przepisu art. 638 k.c., do odpowiedzialności za wady dzieła (nieprawidłowo wykonana usługa pralnicza, uszkodzenie odzieży, przebarwienie, skurczenie się tkaniny, itp.) stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży, tj. art. 556 i następne k.c.

Informuję, że w przypadkach ewentualnych sporów reklamacyjnych z pralnią jako inspekcja handlowa udzielamy pomocy stronom sporu prowadząc mediacje zmierzające do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek o mediację dołączając kopię nieuznanego zgłoszenia reklamacji. Druki wniosków o mediację dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, w Delegaturze Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 11 lub można pobrać je ze strony internetowej www.wiih.gorzow.pl z zakładki – popularne druki.

OPRAC. (GM)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.