Protest w obronie Puszczy. „Nie dla plantacji drewna”

Czytaj dalej
Anna Folkman

Protest w obronie Puszczy. „Nie dla plantacji drewna”

Anna Folkman

Przyrodnicy przeciw wycince drzew, niszczeniu siedlisk. Będzie marsz i pikieta.

Wracamy do tematu ochrony Puszczy Bukowej. Jak podaje Paweł Herbut z Klubu Kniejołaza, organizacji która wielokrotnie występowała w obronie szczecińskiej przyrody, Lasy Państwowe odrzuciły kluczowe uwagi organizacji przyrodniczych dotyczące planu gospodarowania w Puszczy na najbliższe 10 lat.

- Wiele wypracowywanych od lat kompromisów w zakresie godzenia gospodarki leśnej z ochroną przyrody, wydaje się odchodzić w niebyt - mówi. - Leśnicy nie chcą uwzględniać w swoich planach zapisów z dokumentów nadrzędnych, bo z pomocą swojego ministra prą do osłabienia tych aktów prawnych.

Zdaniem przyrodników to da swobodę leśnikom i ma się wiązać z wysokim pozyskaniem drewna z Puszczy, niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zwierząt chronionych. Obrońcy przyrody mówią temu zdecydowane „nie” i 26 marca organizują protest. Będzie się on składał z „Marszu Dla Puszczy” przez Szczeciński Park Krajobrazowy, a następnie zamieni się w pikietę przed jedną z instytucji odpowiedzialnych za ochronę tego obszaru.

Lasy Państwowe zapewniają, że Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko został zaopiniowany pozytywnie przez niezbędne do tego instytucje.

- W toku konsultacji społecznych zapoznano się z projektem PUL dla Nadleśnictwa Gryfino i złożono wpisy w wyłożonym do tego celu „Tomie konsultacji społecznych”. W większości były to pozytywne wpisy. Ponadto ostatniego dnia wpłynęły trzy pisma dotyczące uwag i wniosków - informuje zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, Krzysztof Sielecki. - Były to pierwsze i jedyne wnioski organizacji przyrodniczych w całym trzyletnim okresie sporządzania PUL.

Dyrektor ustosunkował się do uwag i wniosków odpowiadając na pisma. Nie odnieśliśmy wrażenia o braku dialogu, faktycznie strona społeczna ma niekiedy problem ze zrozumieniem istoty tworzenia specyficznych dokumentów planistycznych jakimi są PUL. Jeśli ktoś odczuwa niedosyt po takim spotkaniu, to dla nas sygnał, że nie wszystko wytłumaczono wystarczająco jasno.

Puszcza będzie zachowana, wzrośnie zsobność

- W wyniku przeprowadzonej prognozy na koniec 10-letniego okresu obowiązywania Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino przeciętny wiek drzewostanów w Puszczy nadal będzie utrzymywał się na poziomie 88 - 89 lat, natomiast zasobność wzrośnie z 370 do 375 metrów sześciennych na hektar. Puszcza w obecnym kształcie zostanie więc zachowana, a ma temu służyć m.in. Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino na lata 2017- 2026 wraz z Programem Ochrony Przyrody oraz Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Ustalenia Komisji Projektu Planu zostaną ujete w protokole ze spotkania - podsumowuje Krzysztof Sielecki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Obrońcy przyrody jednak tak tego nie widzą.

- Będą rżnąć jak do tej pory, a nawet więcej - piszą na portalu społecznościowym. - Koniec marzeń o prawdziwej Puszczy w okolicach Szczecina. Kompromisowe ustalenia, wcześniejsze koncepcje ochrony przyrody, zapisy planów ochronnych są już eliminowane z dokumentów planistycznych Lasów Państwowych, a to dopiero początek...

Anna Folkman

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.