Czesław Wachnik

Radni debatowali nad zmianą nazw ulic

Od 1 września 2018 roku, a nie 2019 jak wcześniej planowano, mają powstać w Zielonej Górze trzy centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Fot. Archiwum GL Od 1 września 2018 roku, a nie 2019 jak wcześniej planowano, mają powstać w Zielonej Górze trzy centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Czesław Wachnik

Zielonogórscy radni nie zgodzili się na zmiany nazw ulic np. 22 lipca na ,,Ireny Sendlerowej”. W tej sprawia ma być powołana specjalna komisja.

Utworzenie w 2018 roku trzech centrów kształcenia zawodowego, uchwalenie stawek w przypadku zajęcia pasa drogowego, zmiana nazw ulic w mieście czy informacja o sytuacji fundacji Arka i w zespole szkół nr 3 na osiedlu Pomorskim to najważniejsze punkty wczorajszej sesji rady miasta. Jednak nim doszło do obrad, radni minutą ciszy uczcili pamięć wieloletniego radnego Edwarda Mikulewicza.

Od 1 września 2018 roku, a nie 2019 jak wcześniej planowano, mają powstać w Zielonej Górze trzy centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. I tak na bazie Zespołu Szkół Budowlanych powstanie centrum ,,Budowlanka’’, Zespołu szkół Elektronicznych i Samochodowych - ,,Elektronik” a Zespołu Szkół Ekonomicznych - ,,Ekonomik”. Mają one sprzyjać podnoszeniu jakości kształcenia i prestiżu konkretnych zawodów. By tak się stało przewiduje się m.in. tworzenie w centrach nowych pracowni, a także stanowisk do egzaminów zawodowych. A także podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli.

Pieniądze na te przedsięwzięcia mają pochodzić z budżetu miasta. Część zamierza się pozyskać z funduszy unijnych

Radny Jacek Budziński zaproponował, by powstało nie trzy, ale pięć centrów kształcenia. Obok wspomnianych także na bazie zespołu szkół technicznych oraz zespołu szkół placówek kształcenia zawodowego. Jednak radni odrzucili tę propozycję, a prezydent Janusz Kubicki sprawę tę rozpatrzyć za pewien czas np. za rok czy dwa.

Dużo dyskusji wywołała także propozycja nadania rondu na Trasie Północnej, tuż przy Przylepie imienia ,,Ireny Sendlerowej”. Otóż część radnych sugerowała, by niejako przy okazji zmienić nazwę ulicy 22 lipca w Przylepie na imienia Ireny Sendlerowej lub Grupy Żelaznych. Ostatecznie odstąpiono od tej propozycji, zapowiadając, że konieczne jest stworzenie komisji złożonej z radnych, którzy zaproponują nowe nazwy. Prezydent Kubicki zaproponował, by w dyskusji nad nowymi nazwami udział wzięli mieszkańcy miasta.

Radni zapoznali się też z sytuacją w zespole nr 3 na os. Pomorskim. Delegacja rodziców twierdziła, że mimo zgłoszenie nawet powyżej 10 dzieci, obecna dyrektor placówki nie chce utworzenia 1 klasy. Co więcej, odsyła zainteresowanych rodziców do innych szkół. Wiceprezydent Wioleta Haręźlak zapewniła, że jeśli zbierze się wymagana liczba uczniów pierwszej klasy, to zostanie ona utworzona. Radni wysłuchali też informacji o sytuacji stowarzyszenia Arka, któremu miasto chce zabrać obiekt w Chyno-wie. Do tego i pozostałych tematów wrócimy w osobnych publikacjach. a ą

Radny Budziński proponował, by zamiast trzech centrów kształcenia zawodowego powstało ich pięć. Propozycję odrzucono.

Czesław Wachnik

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.