Studniówki 2020: Szkoły łamią prawo przy organizacji studniówek - alarmuje Sieć Obywatelska Watchdog

Czytaj dalej
Fot. Waldemar Wylegalski
Anastazja Bezduszna

Studniówki 2020: Szkoły łamią prawo przy organizacji studniówek - alarmuje Sieć Obywatelska Watchdog

Anastazja Bezduszna

Podanie danych osobowych prywatnym osobom, wpłaty na nieokreślone wydatki, przymus tańczenia poloneza - to tylko niektóre przykłady zgłoszone przez uczniów i nauczycieli do Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Organizacja, która stoi na straży prawa do informacji uważa, że szkoły łamią prawo przy okazji organizowania studniówek. Jak wygląda sprawa studniówek w Wielkopolsce?

Studniówka powoli przekształca się w bal maturalny czy imprezę towarzyską? Wiele szkół uważa, że nie można traktować tych dwóch imprez tak samo.

Studniówka dla ucznia czy szkoły?

"Studniówka jest uroczystością wynikającą z tradycji polskiej edukacji" - to jest jeden z pierwszych punktów regulaminów studniówek, które krążą w sieci. Prawie w każdym z nich jest miejsce na podpis i akceptację przez dyrekcję szkoły. Czy to jest legalne? Sieć Obywatelska Watchdog Polska uważa, że nie.

- Każde wyjście uczniów poza mury szkoły, odbywające się w ramach działalności szkoły, musi być odnotowane, ponieważ zajęcia odbywające się poza szkołą, definiowane są również prawem. W rozporządzeniach do ustaw wyróżnić możemy: wyjścia grupowe oraz wycieczki – i dla obu tych form zajęć pozaszkolnych prowadzi się określoną dokumentację - tłumaczy Alina Czyżewska z Watchdog.

- Studniówki nie można zakwalifikować do żadnej z tych - przewidzianych prawem - grup zajęć organizowanych poza szkołą. A innych szkoła organizować nie może

- dodaje.

Regulamin studniówki: Wielkopolska nie jest wyjątkiem

Udało się nam dotrzeć do kilu takich regulaminów studniówek z wielkopolskich szkół. I tak zeszłoroczni uczniowie klas trzecich liceum w Kaliszu, którzy wzięli udział w studniówce, zgodnie z regulaminem mogli opuścić imprezę po jej oficjalnym zakończeniu, wyznaczonym również przez regulamin.

Jeżeli jednak ktoś z uczestników opuścił z jakichś powodów teren wyznaczony na studniówkę przed jej oficjalnym zakończeniem, "nie mógł być wpuszczony ponownie na teren imprezy". Co dzieje się dalej? Zgodnie z regulaminem "dyżurujący na studniówce rodzice zobowiązani są do powiadomienia rodziców ucznia usuniętego ze studniówki".

Podobny wpis jest w regulaminie studniówki jednego z liceów w Koninie. Jest do niego wpisany "zakaz opuszczania budynku, w którym odbywa się studniówka - wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości". Ten regulamin jest "zarządzeniem dyrektora szkoły, określającym sprawy porządkowe dotyczące organizacji uroczystości". Obowiązuję on wszystkich uczestników studniówki i jest dostępny do zapoznania się na stronie internetowej szkoły.

Wszyscy uczestnicy mają potwierdzić zapoznanie się z takim regulaminem studniówki własnoręcznym podpisem. Ich podpisanie to warunek uczestniczenia w imprezie. Alina Czyżewska podaje przykład: - Często młodzi nawet nie podpisują tego regulaminu – to rodzice dorosłego człowieka mają złożyć swój podpis pod zestawem zasad, ograniczających jego prawa i wolności, co jest podwójnie niegodne z prawem: od 18 roku życia mamy pełnię czynności prawnych, a rodzice już nie są naszymi ustawowymi przedstawicielami (art. 11 Kodeksu cywilnego) - wyjaśnia.

A jeżeli uczniowie nie muszą podpisywać się pod "potwierdzeniem akceptacji regulaminu", to ustnie zostaną przekazane im wszelkie "tradycje" związane z obchodami studniówki w szkole.

Problem pojawia się najczęściej wtedy, gdy uczniowie wybierają zamiast sali w szkole hotel czy restaurację. Zaproszeni nauczyciele i władze szkoły i tu próbują pilnować zasad zgodnych z statutem szkoły. A czy mają do tego prawo?

- Studniówka nie jest zajęciem dydaktycznym, wyjściem grupowym, wycieczką, a buszująca w necie opinia prawna o tym, że studniówka jest imprezą szkolną (co w efekcie rodziłoby skutki prawne), jest pomyłką - piszę Alina Czyżewska. - Opinia ta opiera się na błędnym rozumieniu paragrafu drugiego rozporządzenia ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który brzmi:

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Ile kosztuje studniówka?

Koszty studniówki rosną z roku na rok. Dodatkowe wydatki pojawiają się też wtedy, gdy komitet studniówkowy, składający się najczęściej z rodziców uczniów klas maturalnych, decyduje o przeniesieniu świętowania poza mury szkoły.

Np. w Poznaniu studniówka, która odbywała się w jednym z liceów kosztowała 160 zł dla jednego ucznia. Natomiast za udział w studniówce, która odbywała się w hotelowej restauracji w centrum Poznania wpłacić trzeba było około 210 złotych.

W Warszawie ceny są wyższe. Za udział w studniówce organizowanej w sali biznes centrum jednego z liceów osoba towarzysząca powinna zapłacić 290 złotych, a koszt uczestnictwa w studniówce dla uczniów wynosi 365 złotych na osobę.

Komitet, wpłacając zaliczkę za salę, jedzenie i didżeja, często uprzedza, że przy wycofaniu się z udziału nie zwróci wnoszonej opłaty za studniówkę.

Zobacz zdjęcia ze studniówek w Poznaniu

Anastazja Bezduszna

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.