Stypendium socjalne dla ucznia

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

Stypendium socjalne dla ucznia

Kaśka Borek

Jesteś rodzicem ucznia i masz trudną sytuację materialną, życiową? Istnieją różne formy pomocy. Można dostać choćby stypendium socjalne. Uwaga! Termin składania wniosków mija 15 września

Uczniowie mogą korzystać z różnych form wsparcia, między innymi ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dla kogo wsparcie

Stypendium otrzymać można na podstawie:

  1. spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym;
  2. występowania trudnej sytuacji rodzinnej.

Ta trudna sytuacja może oznaczać na przykład:

Ile można dostać

Od 1 listopada 2015 r. wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięczne.
Stypendium to może być wypłacane od 1 do 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Jakie jest kryterium dochodowe

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł netto na osobę w rodzinie.
Wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Przy wydawaniu decyzji dotyczącej stypendium dokładnie bada się spełnienie bądź niespełnienie kryteriów przyznania pomocy. Na tej podstawie gmina może przyznać wsparcie lub odmówić jego udzielenia. Rada gminy nie ma natomiast uprawnienia do zmiany tych warunków lub ustalania własnych w taki sposób, aby umożliwić uznaniowe decydowanie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu świadczenia.

Wnioski składamy do 15 września

W przypadku uczniów termin składania wniosków o przyznanie stypendium wyznaczono do 15 września danego roku szkolnego.
Ale, uwaga, w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Kto może złożyć podanie

Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie.

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. W niektórych gminach wnioski składa się w ośrodkach pomocy społecznej. O szczegóły pytaj w swoim urzędzie.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Co nowego w roku szkolnym 2016/2017

Maluchy. Obowiązek szkolny. Przedszkole

Starsze dzieci. Likwidacja sprawdzianu
Kolejną ważną nowością w roku szkolnym 2016/2017 jest to, że uczniowie klas VI nie będą musieli zdawać ogólnopolskiego egzaminu kończącego ich edukację na poziomie podstawowym. Sprawdzian dla szóstoklasistów zorganizowany w kwietniu 2016 r. był ostatnim. Zamiast niego Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których mogą dobrowolnie korzystać. Pozwoli to szkołom dokonać wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających gimnazjum, informuje ministerstwo.

Matura. Odwołanie od wyniku egzaminu
Od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powstanie niezależne Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Uczeń, sprawdzając uzyskaną sumę punktów, będzie miał gwarancję, że dokona tego osoba inna niż ta, która oceniała jego pracę. Będzie też możliwość sfotografowania pracy egzaminacyjnej podczas wglądu w nią.

Warto wiedzieć

Wakacje potrwają teraz trochę dłużej Zajęcia będą się kończyć w najbliższy piątek po 20 czerwca.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się kończyć w najbliższy piątek po 20 czerwca, co oznacza, że najwcześniej będzie to 21 czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca. Wakacje będą więc wcześniej o kilka dni. Pozwoli to na wcześniejsze rozpoczęcie, a w konsekwencji również zakończenie postępowania rekrutacyjnego do szkół.

Ważne dla tych, którzy mieli pójść do gimnazjów Zmiana systemu edukacji ma ruszyć w przyszłym roku.

Zmiana dotycząca sklepików szkolnych. Od 1 września do szkół wróciły drożdżówki.
Dotychczas obowiązujące przepisy zostały uproszczone i złagodzone. Ta zmiana spowodowała, że w rezultacie do szkół może powrócić między innymi pieczywo półcukiernicze oraz cukiernicze, w tym drożdżówki, które będą musiały spełniać określone kryteria zawartości cukru, tłuszczu i soli. W sklepikach szkolnych będzie można także kupić kanapki przygotowane z różnego rodzaju pieczywa.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.