Szukasz pracy? Zostań policjantem. Chcą przyjąć ponad 300 osób

Czytaj dalej
Fot. Radosław Brzostek
Marzena Sutryk

Szukasz pracy? Zostań policjantem. Chcą przyjąć ponad 300 osób

Marzena Sutryk

Trwa rekrutacja do służby na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorska policja planuje w 2017 roku przyjąć w swoje szeregi 310 nowych funkcjonariuszy. Przyjęcia odbędą się w lutym, maju, sierpniu i grudniu. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne). Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania: obywatelstwo polskie, niekarany, o nieposzlakowanej opinii, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie.

Kandydat musi posiadać też zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w policji składa się z kilku etapów niepunktowanych (złożenie i sprawdzenie dokumentów, komisja lekarska) oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna). Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji umieszczona jest informacja dotycząca punktowania poszczególnych etapów. Zawarte tam są również informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów punktów dodatkowych.

Preferowani są kandydaci, którzy mają między innymi tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii „A” i „C” oraz znajomość języków obcych.

Po przyjęciu do służby funkcjonariusz odbywa 5,5-miesięczne szkolenie zawodowe. Następnie jest oddelegowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji (czas delegowania wynosi 49 dni, czyli 37 służb). Następnie policjant trafia do jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił codzienną służbę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej zachodniopomorskiej policji http:www.szczecin.kwp.gov.pl lub pod numerem tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261. Dokumenty składa się w KWP w Szczecinie.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że stażysta/kursant zarabia średnio 1608 zł netto. Ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Po zakończonym szkoleniu kursant zostaje mianowany policjantem, zarabia wtedy 2452 zł. Na stanowisku referenta może średnio zarobić 2815 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego - średnio 3162 zł.

Zarobki policjantów reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji, a wysokość stawek jest wykazana w rozporządzeniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, do końca 2019 roku planowane są podwyżki średnio o 523 zł. W 2017 funkcjonariusze dostaną o 253 zł więcej, a pracownicy administracji o 250 zł więcej. Kolejna seria podwyżek ma nastąpić w 2019 roku, wtedy sięgną one analogicznie 309 i 300 zł.

W policji służbę pełni około 97,2 tys. mundurowych. Ich średnia pensja wynosi obecnie 4,5 tys. zł.

Marzena Sutryk

W Głosie Koszalińskim od 1998 roku. Obszar zainteresowań i poruszanych tematów to m. in. funkcjonowanie samorządu, głównie Koszalina i powiatu koszalińskiego, a tu niemal każda dziedzina życia - począwszy od inwestycji, poprzez sprawy urzędowe i działalność Rady Miejskiej, na jednostkowych problemach mieszkańców kończąc. To także polityka, a zwłaszcza jej przełożenie na lokalne podwórko. To również tematy z zakresu zdarzeń policyjnych, zwłaszcza z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.