Technikum Leśne w Białowieży, Park Dyrekcyjny 1A

Czytaj dalej
Paweł Kamiński

Technikum Leśne w Białowieży, Park Dyrekcyjny 1A

Paweł Kamiński

Technikum Leśne w Białowieży jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Środowiska. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Środowiska.

Szkoła kształci w zawodzie technik leśnik (symbol cyfrowy 314301), w kwalifikacjach: R.13, RL.13 – ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych oraz R14 i RL14 – użytkowanie zasobów leśnych.

Zajęcia dodatkowe

W szkole oprócz zajęć obowiązkowych prowadzone są liczne zajęcia dodatkowe. Są to zajęcia: wyrównawcze, fakultety, kółka przedmiotowe, jak również zajęcia, które kończą się egzaminem kwalifikacyjnym wykraczającym poza ramy podstawy programowej dla technika leśnika.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się liczne koła sportowe: sekcja piłki siatkowej, sekcja lekkoatletyczna, sekcja piłki ręcznej, sekcja piłki koszykowej, sekcja piłki halowej i sekcja biegów na orientację. Są oczywiście koła mniej popularnych sportów: szachowe , strzelectwa z broni pneumatycznej i kulturystyczne.
Koła około zawodowe to: pszczelarskie, łowieckie, tradycji leśnych, sygnalistów i ornitologiczne.

Koła z przedmiotów ogólnokształcących i innych: języka rosyjskiego, angielskiego z fakultetami dla maturzystów, matematyczne z fakultetami dla maturzystów, biologiczne, wokalno-recytatorskie, humanistów, chór szkolny, Klub Europejski,
W internacie szkoły funkcjonują ponadto: sekcja higieniczno-sanitarna, sekcja stołówkowa, szkolne koło PCK, koło rękodzielnicze, dyskusyjny klub filmowy i koło dziennikarskie.
Zajęcia obowiązkowe jak i nieobowiązkowe odbywają się w bogato wyposażonych pracowniach ogólnych i zawodowych. Do dyspozycji uczniów oddajemy symulator leśnych maszyn wielooperacyjnych – harwestera oraz forwardera, profesjonalną pracownię językową oraz drona szkolnego.
Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia terenowe. Łącznie są to dwa lata cotygodniowych zajęć praktycznych oraz osiem tygodni praktyk zawodowych. Zajęcia te prowadzimy na terenie Nadleśnictw Puszczy Białowieskiej i Nadleśnictwa Bielsk.
W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajdują się lasy Puszczy Białowieskiej.

Technikum Leśne w Białowieży, Park Dyrekcyjny 1A

Rekrutacja 2018

W bieżącym roku szkolnym szkoła prowadzi nabór do I klas: 60 uczniów.
Wymagane dokumenty:

Podanie do szkoły można odebrać w sekretariacie tut. szkoły oraz pobrać ze strony internetowej naszej szkoły.

Dla kandydatów do technikum spoza woj. podlaskiego, którzy będą mieli trudności z uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego w miejscu zamieszkania, badania przez lekarza medycyny pracy będą przeprowadzone:
w poniedziałek i wtorek w godz. od 1100 do 1500, w środę w godz. 10.00 – 15.00, w czwartek
oraz piątek w godz. od 12.00 do 15.00 w SP ZOZ w Hajnówce, przy ul. Piłsudskiego nr 10, tel. (0-85) 682-90-18,
we wtorek i piątek w godz. 7.30 do 10.00, w środę i czwartek w godz. 15.30 do 18.00 w Przychodni Praktyka Lekarska,
lek. med. A. Woronieckiego w Hajnówce, przy ul. 3-go Maja 10, tel. 796 965 700,
natomiast dla kandydatów do technikum z woj. podlaskiego będą przeprowadzane na terenie powiatu, w którym zamieszkuje - na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania przez szkołę.

Terminy są zgodne z Zarządzeniem Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku:

Technikum Leśne w Białowieży, Park Dyrekcyjny 1A

Kontakt

Strona internetowa: tl.bialowieza.pl
Facebook fanpage: facebook.com/TechnikumBialowieza/
Telefon: 85 681 24 04
Email: [email protected]

Zakwaterowanie

150 metrów od szkoły znajduje się internat szkolny.

Projekty dla uczniów

Szkoła jest uczestnikiem różnych projektów, przeznaczonych przede wszystkim dla uczniów.
Są to „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik”
W projekcie uczniowie mają szansę wziąć udział w zadaniach:
1 – Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych i stosowania nowoczesnych technologii ICT.
2 – Pomoc stypendialna i warsztaty design thinking dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i matematyki
3 – Wsparcie działalności kółka pszczelarskiego
4 – Nabywanie przez uczniów kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych uprawnień pożądanych na rynku pracy (kursy: prawo jazdy kat. B+E, obsługa wózka jezdnego, obsługa żurawi leśnych, brakarza, stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym).
5 – Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych eliminujących nierówności szans i dysproporcje edukacyjne uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów.
6 – Organizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczniów z problemami w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa.
7 – Staże zawodowe dla uczniów.

Technikum Leśne w Białowieży, Park Dyrekcyjny 1A
Paweł Kamiński

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.