Turośń Kościelna

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Turośń Kościelna

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

Rozlewiska Narwi w okolicach Topilca

Urząd Gminy Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
tel.: 85 715 80 00, fax: 85 715 80 01
e-mail: [email protected]
www.turosnkoscielna.pl

Rozlewiska Narwi w okolicach Topilca
Grzegorz Jakuć - Wójt

Kierowanie lokalną wspólnotą samorządową nie pozwala na skostnienie, spoczynek na laurach. Jeszcze nie tak dawno zmagaliśmy się z budową sieci wodociągowej i zapewnieniem powszechnego dostępu do analogowej sieci telefonicznej, a obecnie wdrażamy najnowsze technologie, szerokopasmowy Internet i odnawialne źródła energii.

Aby szybko reagować na zmieniające się potrzeby mieszkańców, konieczne jest bycie wśród ludzi, wsłuchiwanie się w ich głosy i opinie, życie ich problemami. Niezbędna jest determinacja i odwaga w konsekwentnym dążeniu do celu. Tylko wtedy inwestycje, w dużym stopniu realizowane dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy strukturalnych, będą spełniać społeczne oczekiwania.

O gminie

Obszar gminy Turośń Kościelna liczy 14 030 hektarów, który według stanu na pierwszy dzień 2020 r. zamieszkiwało 6283 mieszkańców w 34 sołectwach. Część gminy ma charakter rolniczy, w drugiej części dominuje zabudowa podmiejska. Około 30% obszaru znajduje się na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego i w jego otulinie, a północno-wschodnią część gminy porastają lasy mieszane tworzące pas ochronny Białegostoku.

Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły – Zespół Szkół w Turośni Kościelnej, Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej i Szkoła Podstawowa w Tołczach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej. W Turośni Kościelnej działa także samorządowe przedszkole, a w Niewodnicy Kościelnej dwa przedszkola niepubliczne. W 14 wsiach zlokalizowane są świetlice wiejskie, a w Turośni Kościelnej mieści się dysponujący nowoczesną salą Gminny Ośrodek Kultury. W 7 miejscowościach aktywnie działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a w 2 – Koła Gospodyń Wiejskich. W Turośni Kościelnej swoją siedzibę mają Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi i Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W. Na terenie gminy znajdują się siedziby dwóch parafii katolickich – w Niewodnicy Kościelnej i Turośni Kościelnej oraz parafia prawosławna w Topilcu.

Dzięki naturalnym lasom i wodom, szlakom komunikacyjnym oraz sąsiedztwu wojewódzkiego miasta, obszar gminy łączy w sobie atrakcyjne tereny przyrodnicze, mieszkaniowe i inwestycyjne. Atrakcyjność inwestycyjną gminy podnoszą przebudowane drogi wojewódzkie 678 i 682 oraz planowana modernizacja trasy kolejowej Rail Baltica, magistrali przez Białystok łączącej Warszawę z Helsinkami. Na terenie gminy zostanie zlokalizowana estakada zapewniająca dostęp do trasy S19 i Via Carpatia.

Rozlewiska Narwi w okolicach Topilca
Rozlewiska Narwi w okolicach Topilca

Inwestycje

Dzięki aktywności samorządu i konsekwentnemu pozyskiwaniu środków unijnych w ciągu minionych 30 lat w dużym stopniu udało się nadrobić zaległości powstałe w latach socjalistycznej gospodarki niedoboru. Gmina jest zwodociągowana (z sieci korzysta 90,1% mieszkańców), sieć gazowa służy ponad 24% mieszkańców, trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej, która obecnie dociera do blisko 32 % mieszkańców. Konsekwentnie rozbudowywana i modernizowana jest sieć drogowa, w ostatnich latach także dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych. W ciągu minionej dekady realizowane były inwestycje wdrażające elementy gospodarki niskoemisyjnej. Z odnawialnych źródeł energii korzystają wszystkie obiekty użyteczności publicznej. Na terenie gminy znajduje się około 1800 zamieszkałych nieruchomości, z czego ponad 400 zostało wyposażonych w systemy oparte na odnawialnych źródłach energii. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co potwierdzają ogólnopolskie rankingi. Gmina Turośń Kościelna została uznana za 79. najszybciej rozwijającą się gminę w Polsce w latach 2010-2014 i zajęła 168. miejsce pod względem wykorzystania środków unijnych na jednego mieszkańca gmin wiejskich w 2018 r. (na 2478 gmin w kraju).

Turystyka i kultura

Jedną z niepowtarzalnych wartości środowiska kulturowego gminy Turośń Kościelna jest odpust św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej. Coroczne zgromadzenie tysięcy wiernych, odbywające się zawsze 13 czerwca, zachowało swój tradycyjny charakter wiejskiego odpustu.

Położenie gminy Turośń Kościelna w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego sprawia, że jedną z największych wartości przyrodniczych tego obszaru są zachowane, często w pierwotnej formie, cieki wodne – Narew i jej dopływy. Szczególnie atrakcyjne są ujścia Turośnianki i Niewodnicy do Narwi. Nadrzeczne łąki, tereny podmokłe i bagienne stanowią ostoję ptactwa i zwierzyny. Do gatunków spotykanych szczególnie często należą czaple, żurawie oraz łosie i bobry.

Do najciekawszych miejsc, wartych szczególnej uwagi na terenie gminy Turośń Kościelna należą zespoły sakralnych obiektów zabytkowych – kościoła pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej z lat 1778-1783, wspomnianego kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej z lat 1886-1889 oraz cerkwi pw. św. Mikołaja w Topilcu z lat 1870–1872. W Turośni znajduje się kamienne epitafium Przecława Monwida Irzykowicza z pierwszej połowy XVII w. umieszczone w kościele parafialnym oraz usytuowany przy ul. Lipowej, pochodzący z drugiej połowy XVIII w. „Dworek Myśliwski”. Podróżując po gminie warto zatrzymać się przy krzyżu w Borowskich Olkach upamiętniającym bł. ks. Antoniego Besztę-Borowskiego, jednego z męczenników z lat drugiej wojny światowej wyniesionego na ołtarze przez św. Jana Pawła II. Do niewątpliwych atrakcji gminy należy multimedialna Ławeczka Niepodległości przed kościołem w Niewodnicy, przy krzyżu z 1930 r. upamiętniającym poległych w walkach o niepodległość w latach 1918-1920.

Rozlewiska Narwi w okolicach Topilca
Multimedialna Ławeczka Niepodległości w Niewodnicy Kościelnej

Przez teren gminy biegną liczne oznakowane szlaki – piesze, rowerowe i konne. Przebiegają przez obszary atrakcyjne turystycznie – tereny leśne i nadrzeczne, wsie z zachowanymi elementami zabudowy tradycyjnej, w pobliżu głazu narzutowego w Niewodnicy Kościelnej oraz reliktów średniowiecznych cmentarzy w Bojarach i Dobrowodzie.

Mijając siedzibę Urzędu Gminy warto zwrócić uwagę na umieszczoną na dachu instalację fotowoltaiczną zapewniającą zaopatrzenie budynku w energię elektryczną. W niedalekiej przyszłości instalacja zasili zaplanowaną nieopodal stację ładowania samochodów elektrycznych.

Liczne wydarzenia kulturalne na terenie gminy animuje Gminny Ośrodek Kultury dysponujący nowoczesną biblioteką i aulą mogącą pomieścić blisko 300 osób. Aktywną działalność prowadzą osoby skupione wokół jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Lokalne centra spotkań stanowią remizy i świetlice wiejskie. Programy pomocowe rządu – 500+, Senior+, Opieka 75+, Dobry Start – realizowane od 2015 r. w znacznym stopniu podniosły stopę życiową mieszkańców i wpłynęły na aktywizację lokalnej społeczności.

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.