Uwaga! Ruszył program stypendialny Lubuskie Talenty. Ale pytań i wątpliwości nie brakuje

Czytaj dalej
Fot. Leszek Kalinowski
Leszek Kalinowski

Uwaga! Ruszył program stypendialny Lubuskie Talenty. Ale pytań i wątpliwości nie brakuje

Leszek Kalinowski

Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął II edycję projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”. – Do udziału zapraszamy wszystkich zdolnych uczniów z podstawówek i liceów ogólnokształcących w regionie. W zeszłym roku otrzymywaliśmy w tej sprawie wiele pytań od Czytelników, którzy uważali, że kryteria nie do końca są właściwe. Podobnie jest teraz...

Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął II edycję projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”. – Do udziału zapraszamy wszystkich zdolnych uczniów z podstawówek i liceów ogólnokształcących w regionie.

Lubuskie Talenty: w tym roku więcej o 80 stypendiów

To już druga odsłona programu. W ubiegłym roku finansowe wsparcie od lubuskiego samorządu otrzymało 260 zdolnych uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich.

– W tym roku zwiększyliśmy liczbę o kolejne 80 stypendiów, więc 340 uczniów otrzyma od nas wsparcie. Czekamy na zgłoszenia do 16 października – - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej wicemarszałek Łukasz Porycki. Głównym kryterium przyznania stypendium są oceny. To średnia - co najmniej 5,33 z przedmiotów kierunkowych oraz 5,33 ze świadectwa za ubiegły rok .

Lubuskie Talenty. Czy pierwszoklasiści mają łatwiej?

- Uważam, że kryteria nie są do końca sprawiedliwe. Bo uczeń klasy I LO jest traktowany tak samo jak uczniowie klasy II i III. A przecież temu pierwszemu liczą się oceny z podstawówki, gdzie łatwiej uzyskać wyższe noty niż w liceum - mówi pani Karolina, mama uczennicy klasy II ogólniaka. - Poza tym dodatkowymi kryteriami są niepełnosprawność czy wielodzietność. Z całym szacunkiem, ale to jest nagroda za naukę, dla zdolnych uczniów. Są przecież inne programy, stypendia dla osób w trudnej sytuacji, niepełnosprawnych, z rodzin wielodzietnych. W tym przypadku nie powinno to mieć znaczenia, czy mam dwójkę czy trójkę dzieci.

Takich głosów od naszych Czytelników otrzymywaliśmy wiele.

Pytany o to przez nas wicemarszałek Łukasz Porycki przyznał, że odsetek osób niepełnosprawnych czy z rodzin wielodzietnych jest minimalny. Dlatego postanowiono jednak zachować to kryterium. Jest pewny, że wszyscy zdolni uczniowie otrzymają wsparcie. A jeśli chodzi o oceny z podstawówki i liceum, to stwierdził, że i w szkole podstawowej nie jest łatwo zdobyć dobre oceny. Wszędzie trzeba się uczyć i mocno starać.

Lubuskie Talenty: jedni rok, drudzy - dwa lata

Uczniowie, którzy złożyli wnioski i dostali stypendium w zeszłym roku, mogą ponownie ubiegać i w tym roku. Ale ci, którzy otrzymają stypendia w tym roku, za rok nie będą mogli już się ponownie ubiegać o Lubuskie Talenty. Dlaczego? Bo takie są wytyczne. W zeszłym roku program był jednoroczny, teraz jest dwuletni.

- Dziwne to trochę i niesprawiedliwe, dlaczego jedni uczniowie mają szansę korzystać z finansowego wsparcia dwa lata, a inni choć mogą mieć większe sukcesy, wyższe średnie ocen, tylko przez rok - komentują uczniowie i śmieją się. - No cóż? Czasem trudno jest zrozumieć świat dorosłych. Nie obrazimy się przecież i złożymy wnioski.

Lubuskie Talenty: 600 lub 800 zł miesięcznie

Stypendyści szkół podstawowych otrzymają comiesięcznie 600 zł, dla uczniów liceów ogólnokształcących województwa lubuskiego przewidziano 800 zł. Wsparcie otrzymają także opiekunowie stypendystów, którzy za dodatkową pracę dydaktyczną mogą otrzymać 1000 zł za jednego ucznia.

Uroczyste otwarcie naboru ogłoszono w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Zielonej Górze. Obecni na konferencji stypendyści pierwszej edycji dziękowali za wsparcie i poinformowali, że pieniądze przeznaczyli głównie na sprzęt komputerowy. Stypendia przydały się też na zakup książek czy opłacenie dodatkowych lekcji z języków obcych.

Termin rozpoczęcia naboru 28 września 2020 r. Termin zakończenia naboru 16 października 2020r.

Kto może skorzystać z programu stypendialnego pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”?

Uczniowie/uczennice szczególnie uzdolnieni klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-III liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2020/2021 w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.

Przedmioty matematyczno–przyrodnicze – przedmioty, do których zalicza się w zależności od typu szkół: matematykę, fizykę lub fizykę z astronomią, chemię, biologię lub biologię z higieną i ochroną środowiska, przyrodę, geografię lub geografię z ochroną i kształtowaniem środowiska;

Przedmioty ICT – przedmioty związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w szczególności: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe lub inne przedmioty z tego obszaru;

Przedmioty kierunkowe – trzy wybrane przedmioty spośród przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, ICT lub języków obcych;
Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Lubuskiego.

Kryteria przyznawania stypendiów na rok szkolny 2020/2021:

1) kryteria obowiązkowe – obligatoryjne dla każdego/ej ucznia/uczennicy:

2) kryteria dodatkowe – za spełnianie przynajmniej jednego z kryteriów dodatkowych uczeń/uczennica uzyskuje dodatkowe punkty za

Stypendium może zostać przyznane jedynie osobie, która spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze Wniosków i przekazanym do publicznej informacji na stronie internetowej www.lubuskie.pl w zakładce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze www.bip.lubuskie.pl.

ZOBACZ TEŻ

STYPENDIA ARTYSTYCZNE I TWÓRCZE

Leszek Kalinowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.