W Bobrowicach kochają sport

Czytaj dalej
Fot. Fot. Archiwum
Jarosław Miś

W Bobrowicach kochają sport

Jarosław Miś

Szkoły sportowe. W Podstawówce i w Gimnazjum zawsze dbano o rozwój fizyczny uczniów.

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach istnieje od 1945 roku. W początkowych okresach sport zajmował marginalną część życia. Jeszcze na przełomie lat 50. i 60. przy szkole istniało tylko małe piaszczyste boisko, na którym pod okiem nauczyciela historii Pana Cerkowniaka grało się w ,,szczypiorniaka”. Pod koniec lat 60. w czynie społecznym, podmokły teren za szkołą dostosowano do potrzeb wychowania fizycznego. Młodzież z Bobrowic zawsze ciągnęło do sportu. Od roku 1972, w szkole powstało SKS Bóbr, którego opiekunem został Jerzy Miś. Działały pierwsze sekcje: lekkoatletyczna, piłki nożnej i piłki ręcznej.

W 1973 szkolne koło sportowe zostało przemianowane na Szkolny Klub Sportowy Bóbr, którego pierwszym prezesem został Jerzy Miś. Działalność klubu nabrała rozmachu. Organizowano wyścigi na rowerach, biegi uliczne, bale sportowców, zawody szachowe, wprowadza się współzawodnictwo na „X Najlepszych Sportowców Szkoły” prowadzone do dziś. Wzorem z „PS”. W latach siedemdziesiątych przychodzą pierwsze sukcesy - I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w powiecie krośnieńskim i IX w województwie. Reprezentanci szkoły pierwszy raz uczestniczyli w Finałach Wojewódzkiej Spartakiady Młodzieży w Zielonej Górze.

W grudniu 1974 roku została oddana do użytku odremontowana poniemiecka sala gimnastyczna Działalność SKS została poszerzona o sekcje: koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego. W powołanej w miejsce szkoły podstawowej, Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bobrowicach warunki do prowadzenia zajęć były dobre. W czynach społecznych powstały nowe boiska, kort tenisowy oraz bieżnia 100 metrowa wraz ze skocznią w dal i rzutnią do pchnięcia kulą. W roku 1978 klub przyjął nazwę SKS Sokół. W tym czasie szkoła wiodła prym w klasyfikacjach szkół wiejskich województwa zielonogórskiego. Pod koniec lat 80 tych utworzono nawet klasy sportowe z dyscypliną tenis stołowy.

Po przemianach w systemie oświaty lat 90. w dalszym ciągu prowadzono działalność sportową w szkole, lecz nie już na taką szeroką skalę. Powstanie Gimnazjum spowodowało napływ nowej energii oraz uczniów do Bobrowic. Rozwój nowych dyscyplintakich jak unihokej oraz badminton również przełożył się na popularyzację wśród naszej młodzieży. System organizacji sportu w kraju wymusił likwidację starych SKS-ów, a w jego miejsce powstał UKS Sokół, który z racji przepisów wziął ciężar za organizację zajęć sportowych wyręczając w tym szkołę. Reprezentanci gimnazjum i szkoły w Bobrowicach po 2000 roku uczestniczyli w wielu finałach wojewódzkich zdobywając medale i czołowe miejsca w lekkoatletyce, unihokeju, tenisie stołowym, badmintonie, piłce nożnej, ręcznej, koszykówka, biegach przełajowe, szachach.

Tradycyjnie już od ponad dziesięciu lat szkoły nasze wygrywają klasyfikację szkół wiejskich w powiecie krośnieńskim zajmując tym samym czołową lokatę w powiecie wraz ze szkołami miejskimi. W klasyfikacji generalnej wojewódzkiej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży zajmujemy bardzo wysokie miejsca . Zbyt mała liczebność klas ogranicza nam często selekcję zawodników. Osiągane obecnie sukcesy zawdzięczamy głównie dzięki znakomitej współpracy z klubami z Bobrowic wcześniej z wielosekcyjnymi klubami UKS „Sokół”, a obecnie LKS „Bóbr’ Bobrowice oraz bardzo dobrze realizowanymi lekcjami wychowania fizycznego z wieloma dyscyplinami sportowymi opartymi na autorskim programie wychowania fizycznego oraz halą sportową i sprzętem sportowym. Realizowanymi przez nauczycieli Elżbietę Miś, Beatę Radzion nauczycielami klas I - III SPoraz Dorian Oleszek i Jarosław Miś. Do wcześniejszych zasłużonych nauczycieli należy dodać Jerzego Misia, Wojciecha Malskiego

Jarosław Miś

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.