W jaki sposób pracujący emeryt powinien rozliczyć się z ZUS-em

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Monika Kiełczyńska

W jaki sposób pracujący emeryt powinien rozliczyć się z ZUS-em

Monika Kiełczyńska

ZUS może dokonać rocznego lub miesięcznego rozliczenia i wybierze korzystniejszy dla emeryta wariant.

Jeżeli emeryt zatrudniony jest na podstawie:

Wysokość przychodu

Dodatkowa wysokość przychodu to nic innego jak podstawa wymiaru składek z dodatkowego źródła zarobkowania, czyli np. wysokość wynagrodzenia, od którego obliczane są składki na ubezpieczenia społeczne.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej za przychód uważamy wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Będzie to więc 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.
Na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń wpływ mają także przychody osiągane za granicą.

Kiedy zawieszenie?

Wysokość świadczenia nie zmniejsza się, jeżeli z zawiadomienia o przychodach wynika, że nie będą one większe niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Przychody wyższe niż 70 proc. ale niższe niż 130 procent przeciętnego wynagrodzenia oznaczają, że wysokość świadczenia zostanie zmniejszona.
Jeżeli przychody przekroczą 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie zostaje zawieszone i nie następuje jego wypłata. Do czasu, aż zmieni się wysokość osiąganego przychodu.

Jak wygląda rozliczenie?

ZUS może dokonać rocznego lub miesięcznego rozliczenia przychodu i wybierze korzystniejszy dla emeryta wariant.
Roczne rozliczenie polega na porównaniu rocznego przychodu do kwot granicznych ustalonych dla tego roku. Miesięczne rozliczenie polega na porównaniu przychodu osiąganego w każdym miesiącu z obowiązującymi w każdym z tych miesięcy kwotami granicznymi stanowiącymi 70 lub 130 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

Przy przekroczeniu górnej granicy zawieszalności świadczenia, ZUS może zaproponować dobrowolną wpłatę na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zainteresowany uiści opłatę, organ rentowy uzna, że przychód przekroczył niższą kwotę graniczną a nie wyższą. W konsekwencji świadczenie zostanie zmniejszone a nie zawieszone. Ostateczną decyzję o dobrowolnej wpłacie podejmuje sam zainteresowany. Powinien też wcześniej dokonać kalkulacji. Więcej informacji na ten temat na stronie www.zus.pl.

Obowiązki dorabiających emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, którzy podjęli dodatkowe zarobkowanie tj. w ciągu minionego roku kalendarzowego pozostawali w zatrudnieniu, pełnili służbę, wykonywali inną pracę zarobkową (stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym), prowadzili działalność gospodarczą – mają obowiązek poinformować o tym ZUS, wysyłając zaświadczenie (oświadczenie) o wysokości osiągniętego przychodu. Zaświadczenie powinno być wysłane po zakończeniu roku, w terminie do ostatniego dnia lutego. Taki sam obowiązek leży po stronie płatników składek. W zaświadczeniu powinno się wykazać przychód roczny oraz rozbity na poszczególne miesiące.

W przypadku braku powiadomienia o dodatkowych przychodach i wystąpieniu nadpłaty, czyli nienależnie pobranych świadczeń z uwagi na późniejsze rozliczenie wysokich przychodów i przekroczenie granic zawieszalności i zmniejszenia, ZUS będzie mógł ich dochodzić za 3 lata wstecz. W przypadku złożenia powiadomienia, tylko za rok.

Dwa sposoby rozliczenia z ZUS-em
ZUS może dokonać rocznego lub miesięcznego rozliczenia przychodu i wybierze korzystniejszy dla dorabiającego emeryta wariant.

Autor: Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS na woj. łódzkie

Monika Kiełczyńska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.