Irena Boguszewska

Walka z tymi, którzy oszukują na podatkach

Walka z  tymi, którzy oszukują na  podatkach
Irena Boguszewska

1 marca zaczęła funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa. Jest to połączenie administracji podatkowej, skarbowej i służby celnej.

Nie ma już oddzielnych urzędów skarbowych, celnych i kontroli skarbowej oraz izb skarbowych i celnych. Teraz działają izby administracji skarbowej, którym podlegają urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.

W woj. zachodniopomorskim powstała Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz Urząd Celno-Skarbowy, który ma dwie delegatury - w Szczecinie i Koszalinie. Podlegają mu również oddziały celne, zajmujące się dotychczasowymi zadaniami.

Delegatura koszalińska ma swoją siedzibę w Koszalinie przy ul. Racławickiej (tam, gdzie poprzednio mieścił się Urząd Celny).

Połączenie organów ma usprawnić ich działanie - poprawić obsługę podatników i walkę z wyłudzeniami podatków.

Od wczoraj obowiązują nowe zasady prowadzenia kontroli i postępowań podatkowych oraz rozpatrywania odwołań od decyzji wydanych przez organy nowej administracji skarbowej. Wprowadzono nową kontrolę celno-skarbową, która zajmować się będzie zwalczaniem nieprawidłowości i oszustw podatkowych.

Bez zmian pozostały urzędy skarbowe - ich siedziby i zasięg terytorialny, numery rachunków bankowych, zasady rozliczania podatków PIT, CIT, od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, obsługa w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych i numery infolinii podatkowej i celnej - 801 055 055 oraz 22 330 03 30.

Najwięcej zmian następuje w akcyzie oraz podatku od gier.

Nowa administracja celno-skarbowa nie będzie już zawiadamiać o zamiarze wszczęcia kontroli. Jednak same zasady, na jakich będzie ona prowadzona, nie zmieniły się.

Nowa ustawa o KAS wprowadziła także zmiany dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Obecnie jedynym organem upoważnionym do ich wydawania jest dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wnioski trzeba składać na adres KIS: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub przez ePUAP na adres skrytki KIS. Obowiązują nowe wzory formularza ORD-IN. Opłata za wydanie interpretacji nadal wynosi 40 zł.

Interpretacje ogólne nadal wydaje minister finansów. Obecnie występuje się o nie na nowym formularzu ORD-OG.

Irena Boguszewska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.