Wszystko jest polityką. Siła jedności

Czytaj dalej
Ryszard Terlecki

Wszystko jest polityką. Siła jedności

Ryszard Terlecki

Wiele działo się w polskiej polityce w ostatnich dniach, ale dla przyszłości nas wszystkich, mieszkańców Europy, z pewnością niezwykle ważna była deklaracja liderów prawicowych i centro-prawicowych partii w sprawie przyszłości naszego kontynentu. Jej tekst powstał w Polsce i z polskiej inicjatywy został podpisany. W czasie, gdy w Unii Europejskiej oficjalnie rozpoczęła się dyskusja o przyszłości, sygnatariusze deklaracji opowiadają się za taką jej reformą, która zapewni ochronę europejskiego dziedzictwa, zagwarantuje wolność, powstrzyma tendencje do centralizmu i budowy jednego superpaństwa, obroni przed narzucaną Europejczykom rewolucją kulturalną i obyczajową.

Sygnatariusze odnieśli się do wciąż ponawianych prób podważania lub obchodzenia obowiązujących traktatów. „Wszelkie próby przekształcania urzędów europejskich w ciała nadrzędne wobec konstytucyjnych instytucji narodowych rodzą chaos, podważają sens traktatów, kwestionują podstawową rolę konstytucji państw członkowskich, a wynikłe stąd spory kompetencyjne są rozstrzygane przez brutalne narzucanie podmiotom słabszym woli silniejszych podmiotów. To niszczy podstawę funkcjonowania wspólnoty europejskiej jako wspólnoty wolnych narodów” – napisano w deklaracji.

Odejście Wielkiej Brytanii z Unii, kryzys imigracyjny, fala terroryzmu, a następnie nieudolność w walce z pandemią, niczego nie nauczyły brukselskiej biurokracji. Parlament Europejski tonie w powodzi lewackich rezolucji, Komisja Europejska usiłuje narzucać swoją wolę w sprawach, co do których nie ma kompetencji, a instytucje prawne łamią zasady ustanowione w traktatach i zachęcają do łamania prawa w państwach, które starają się porządkować swój system wymiaru sprawiedliwości. Tylko wspólnie można przeciwstawić się arogancji i zadufaniu, tylko wspólnie można bronić praw rodziny, tylko razem można stanowczo potwierdzić przywiązanie do suwerenności i narodowej tożsamości, a także do wolności religii oraz trwałości cywilizacji, opartej na chrześcijańskiej tradycji.

Deklarację odrodzenia europejskich wartości podpisali m.in. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Viktor Orban, przewodniczący węgierskiego Fideszu, Giorgia Meloni, przewodnicząca Braci Włochów, Matteo Salvini, szef włoskiej Ligi, Marine Le Pen, przewodnicząca francuskiego Zjednoczenia Narodowego, Santiago Abascal, lider hiszpańskiego Vox, a także przywódcy kilkunastu innych partii z Austrii, Belgii, Holandii, Danii, Litwy, Estonii, Bułgarii, Rumunii, Finlandii, Grecji. Mimo różnic dzielących te partie cel jest wspólny: budowa silnej, dostatniej, solidarnej i sprawiedliwej Europy, wiernej swojej przeszłości i gotowej walczyć o pomyślną przyszłość.

Ryszard Terlecki

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.