Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

Czytaj dalej
.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

.

Prezentacja szkoły, profile i kierunki nauczania

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

Dodatkowe informacje:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kursy z zakresu

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ) jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenia KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Oferta skierowana jest do osób dorosłych, które chcą:
– podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
– zdobyć nowy zawód,
– zmienić pracę,
– otworzyć własną działalność gospodarczą.

W KKZ mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie, niezależnie od wykształcenia.
Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po ukończeniu KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Tytuł technika mogą uzyskać osoby, które:

  1. zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.
  2. mają wykształcenie średnie.

Kursy organizowane są w formie zaocznej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

Internat ZSZ Nr 2 w Białymstoku

Oferta

Nasze atuty

Więcej o szkole

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku to szkoła z ponad 60-cio letnią tradycją, która bardzo dobrze rozpoznaje potrzeby uczniów, uzupełnia wiedzę niezbędną do dalszej nauki. Dzięki temu dobrze przygotowuje do matury, egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i dalszej kariery, między innymi poprzez umożliwianie uczniom zdobywania certyfikatów
zawodowych, w tym potwierdzających odbycie stażu zagranicznego czy ukończenia kursu nauki jazdy.

W szkole panuje przyjazna atmosfera, a nasi uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji. Dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia poprzez profesjonalne kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy i stwarzanie możliwość rozwijania zainteresowań zawodowych, artystycznych i sportowych. Każdy może realizować swoje pasje i doskonalić umiejętności, uczestnicząc w pracach Samorządu Uczniowskiego, prężnie działającego Szkolnego Klubu Wolontariusza, Szkolnego Ośrodka Kariery oraz wielu kół pozalekcyjnych. Kultywujemy także ciekawe tradycje i zwyczaje, organizując między innymi imprezy kulturalne i patriotyczne, spotkania świąteczne, otrzęsiny, studniówkę, uroczystości z okazji Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka, konkursy talentów, spotkania integracyjne, pikniki szkolne i wycieczki. W szkole organizowane są konkursy i pokazy umiejętności zawodowych naszych wychowanków. Każdy może korzystać z pomocy szkolnych doradców zawodowych oraz pedagoga.

Oferujemy naszym uczniom bezpłatne praktyki zawodowe u potencjalnych pracodawców w regionie i za granicą. Realizacja projektów unijnych LdV, POKL, Comenius i Erasmus stwarza im możliwość kształcenia swoich umiejętności zawodowych w takich krajach jak Niemcy i Włochy. W planach mamy także realizacje praktyk w Portugalii. Prowadzimy również naukę języków obcych zawodowych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego (poziomy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów). Dzięki temu przygotowujemy do aktywnego poruszania się na rynku pracy regionalnym, krajowym oraz europejskim. Uczniowie mają też możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych. Biorą udzial w wielu profesjonalnych szkoleniach oraz spotkaniach z pracodawcami. Szkoła oferuje również bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu usług kosmetycznych, transportu drogowego, administracji firmy i informatyki.

Dyrekcja jest otwarta na działania innowacyjne nauczycieli, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

Baza lokalowa i dydaktyczna

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku dysponuje dobrze wyposażoną i stale unowocześnianą bazą techno-dydaktyczną. W większości pracowni dydaktycznych zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych wykorzystywane są projektory multimedialne. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w profesjonalnie przygotowanych pracowniach hotelarskich i fryzjerskich, umożliwiających pracę na różnych stanowiskach zadaniowych. Posiadamy specjalistyczną pracownię wyposażoną w obrabiarkę sterowaną numerycznie, frezarkę sterowaną numerycznie i robota szkoleniowego. Szkoła pełni funkcję ośrodka egzaminacyjnego.

Na uwagę zasługują dobrze przygotowane laboratoria językowe, nowoczesne pracownie informatyczne ze stałym dostępem do Internetu, Multimedialne Centrum Informacyjne oraz Centrum Informacyjne, powstałe na bazie biblioteki szkolnej, a dysponujące stanowiskami komputerowymi z podłączeniem do Internetu. W szkole znajduje się sala gimnastyczna, aula widowiskowa oraz radiowęzeł. Posiadamy nowoczesne, wielofunkcyjne i bezpieczne boisko szkolne. Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring zapewniający poczucie bezpieczeństwa.

Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej oraz Internatu umiejscowionego w sąsiedztwie budynku szkoły. Pomieszczenia mieszkalne Internatu zostały wyremontowane, a w planach jest termomodernizacja elewacji. Na terenie Internatu znajdują się stołówka zapewniająca całodzienne wyżywienie, pomieszczenie kuchenne do przygotowywania samodzielnych posiłków, pokój do nauki oraz sala do relaksu z telewizorem i stołem do gry w tenisa stołowego.

Na podkreślenie zasługuje też dogodna lokalizacja szkoły w centrum miasta, umożliwiająca bardzo dobry dojazd również w przypadku młodzieży zamiejscowej.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

Osiągnięcia

Szkoła posiada certyfikaty:

Zajęcia dodatkowe

Dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia poprzez stwarzanie możliwości rozwijania różnych zainteresowań zarówno tych zawodowych jak i artystycznych oraz sportowych. Nasi wychowankowie mogą doskonalić umiejętności organizacyjne i interpersonalne, uczestnicząc w pracach Samorządu Uczniowskiego. Prężnie działający Szkolny Klub Wolontariusza uwrażliwia ich na potrzeby innych. W Szkolnym Ośrodku Kariery uczniowie pod okiem doświadczonych doradców projektują własną ścieżkę zawodową. W szkole organizowane są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauczyciele stwarzają też możliwość konsultacji indywidualnych. Rozliczne pasje i uzdolnienia uczniowie rozwijają w wielu kołach pozalekcyjnych. W każdym roku szkolnym proponujemy naszym wychowankom udział w nastepujących zajęciach dodatkowych:

Zdobyte umiejętności oraz własne talenty uczniowie mogą prezentować w wielu konkursach zawodowych, plastycznych, artystycznych, poetyckich lub w ramach

Informacje dodatkowe

Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia

Klasy patronackie:
Technik mechatronik - firmy: KAN sp. z o.o. oraz ChM sp. z o.o.
Technik hotelarstwa - Hotel Leśny

W zawodzie Technik mechatronik i automatyk firmy:
SAMASZ, SUPON, JAZON, KAN, MEDGAL, FORTE, AGNELLA, ChM, KarT, Rostti, Alex.
W zawodzie Technik hotelarstwa firmy:
Gołębiewski, Pod Herbem, Podlasie; Santana, Trio, Titanc, Leśny, Villa Tradycja, Branicki.
W zawodzie Technik usług fryzjerskich oraz Technik usług kosmetycznych większość salonów i zakładów fryzjerskich oraz kosmetycznych w województwie podlaskim.
W zawodzie Technik transportu drogowego firmy spedycyjne oraz przewozów osobowych i transportu ciężarowego w Białymstoku.
W zawodzie Technik informatyk firmy informatyczno-komputerowe takie jaki Zeto, Seldarco, Conet, Hitech, Slapps, i inne.
W zawodzie Technik administracji firmy:
Biura rachunkowe, Urzędy Gminne, Fundacje, Szkoły, Kancelarie prawne i inne tego typu instytucje.

.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.